Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Συμμετοχή στελεχών στην ΑΜΚ

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει ότι την 07.05.2021 τα κάτωθι πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά απέκτησαν κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεώς της, λόγω συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, ως εξής:

- Ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας, 12.743 μετοχές συνολικής αξίας 14.654,45 ευρώ.

- Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, 144.386 μετοχές συνολικής αξίας 166.043,90 ευρώ.

- Ο κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου, 15.854 μετοχές συνολικής αξίας 18.232,10 ευρώ.

- Ο κ. Γεώργιος Καραμουσαλής, Γενικός Διευθυντής, Deputy CFO της Τράπεζας Πειραιώς, 4.907 μετοχές συνολικής αξίας 5.643,05 ευρώ.

- Ο κ. Ιωσήφ Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, 71.405 μετοχές συνολικής αξίας 82.115,75 ευρώ.

- Ο κ. Δημήτριος Μπελούμπασης, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, 6.652 μετοχές συνολικής αξίας 7.649,80 ευρώ.

- Η κα Δέσποινα Μαυροβουνιώτη, 81.918 μετοχές συνολικής αξίας 94.205,77 ευρώ.

Η κα Δέσποινα Μαυροβουνιώτη είναι, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v