Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετοχική μεταβολή

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7α παρ.6 περ.(γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («η Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 08.05.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Helikon Investments Limited (μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV) και ενσωματώνονται σε μετοχές υπερέβη στις 07.05.2021 το ελάχιστο όριο του 5%. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα 65.217.391 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,216% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v