Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Πώληση ιδίων μετοχών

Η INTRALOT, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 11/05/2021 σχετικής
προαναγγελίας, γνωστοποιεί ότι στο χρονικό διάστημα από 12/05/2021 έως 31/05/2021
προέβη σε πώληση 275.097 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,18% του συνολικού μετοχικού
της κεφαλαίου, με μέση τιμή πώλησης 0,1505 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας
41.392,04 ευρώ.
Η INTRALOT κατέχει πλέον 8.424.936 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,37%
του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v