Εισηγμένες: Ταμειακές ροές που βγάζουν... μάτι!

Όταν τα κέρδη εννεαμήνου λένε τη… μισή αλήθεια, ή αλλιώς πώς 32 εισηγμένες εταιρείες ενίσχυσαν το ταμείο τους πολύ περισσότερο από το ύψος των λογιστικών τους αποτελεσμάτων. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Ταμειακές ροές που βγάζουν... μάτι!

«Καλά και χρυσά τα λογιστικά κέρδη, αλλά στις μέρες μας, που χαρακτηρίζονται από έντονη χρηματοπιστωτική στενότητα, μεγαλύτερη σημασία έχει το πόσο ταμείο παράγει μια εταιρεία, δηλαδή οι ελεύθερες ταμειακές της ροές. Αφήστε που σε αντίθεση με τα λογιστικά κέρδη οι ταμειακές ροές δεν μπορούν να... μαγειρευτούν».

Η δήλωση αυτή ανήκει σε παράγοντα της χρηματιστηριακής αγοράς και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για έναν επενδυτή να μη στέκεται μόνο στο ύψος των κερδών μιας εταιρείας, αλλά να επεκτείνει την ανάγνωσή του και στον πίνακα των ταμειακών ροών. Και η αλήθεια είναι πως εξετάζοντας τις λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου του 2013, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αλλάζει ριζικά την εντύπωση που έχει αποκομίσει, αν ακολουθήσει την παραπάνω οδηγία.

Η ουσία είναι πως πολλές διοικήσεις εισηγμένων έχουν δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέτωπο των ταμειακών ροών κι όχι στην κερδοφορία, προσπαθώντας να μειώσουν δραστικά την έκθεσή τους προς τον τραπεζικό δανεισμό, να θωρακίσουν το μέλλον των εταιρειών τους και να εκμεταλλευθούν ενδεχομένως τις αποκαλούμενες ευκαιρίες της κρίσης.

Κλασικές πολιτικές δημιουργίας ταμειακών ροών, πέρα από τη μείωση του κόστους, είναι η συρρίκνωση της περιόδου πίστωσης που δίνεται στους πελάτες, ο περιορισμός των αποθεμάτων και του μέσου χρόνου αποθήκευσης, η διεύρυνση της περιόδου αποπληρωμής των προμηθευτών, όπως επίσης και η πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Έτσι, οι ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορεί να κατευθυνθούν είτε στους μετόχους τους (μέσα από τη διανομή μερισμάτων ή με επιστροφή κεφαλαίου, αν φυσικά η γενική συνέλευση έχει ψηφίσει σχετικά), είτε να χρησιμοποιηθούν για μείωση του καθαρού τους δανεισμού. Φυσικά, μπορεί να υιοθετηθεί και ένας συνδυασμός αυτών των επιλογών.

Στον παρατιθέμενο πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά 32 εισηγμένες εταιρείες που στο εννεάμηνο του 2013 κατάφεραν να έχουν πολύ μεγαλύτερες ταμειακές ροές σε σχέση με τα λογιστικά καθαρά κέρδη που ανακοίνωσαν. Αθροιστικά, οι 32 αυτές εταιρείες δημοσίευσαν καθαρά κέρδη ύψους 866,7 εκατ. ευρώ κι είχαν θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 1,886 δισ. ευρώ!

Ο ΟΤΕ για παράδειγμα με λογιστικά κέρδη 553 εκατ. ευρώ, μείωσε τον καθαρό του δανεισμό κατά 1,058 δισ. (κατά 733,7 εκατ. από τη λειτουργική του δραστηριότητα και κατά άλλα 324,9 εκατ. ευρώ από τη ρευστοποίηση θυγατρικής μείον τις επενδύσεις που υλοποίησε).

Η ΕΥΔΑΠ με λογιστικά κέρδη 75,2 εκατ., είχε θετικές ταμειακές ροές 164,6 εκατ. ευρώ λόγω και της είσπραξης μέρους των απαιτήσεών της από τους ΟΤΑ.

H Motor Oil μπορεί να έγγραψε στο εννεάμηνο κέρδη μόλις 214 χιλ. ευρώ, ωστόσο δημιούργησε ταμείο 66,9 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου χρηματοδότησε το μέρισμα που διανεμήθηκε στους μετόχους.

Τα Folli Follie σημείωσαν στο εννεάμηνο θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 14,8 εκατ. ευρώ και θετικές επενδυτικές ταμειακές ροές 139,1 εκατ. ευρώ!

Η Attica Group σημείωσε λογιστικά κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, αλλά μείωσε τον καθαρό της δανεισμό κατά 61 εκατ. ευρώ, τόσο από τη λειτουργική της δραστηριότητα, όσο και από την πώληση ενός πλοίου.

Παχιά... αγελάδα μετρητών η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας που δημιούργησε στο εννεάμηνο ταμείο 94 εκατ. ευρώ (κέρδη 35,1 εκατ.) χρηματοδοτώντας το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης και ενισχύοντας περαιτέρω τα διαθέσιμά της.

Ανάλογη περίπτωση και οι εισηγμένες ΜΕΤΚΑ, ΕΧΑΕ και ΟΠΑΠ. Στην περίπτωση της Fourlis, αν και ο όμιλος υποχρεώθηκε στο εννεάμηνο σε λογιστική ζημία 8,78 εκατ. ευρώ, στο ίδιο χρονικό διάστημα είχε θετικό ταμείο 6,43 εκατ. ευρώ. Ανάλογες περιπτώσεις ζημιογόνων λογιστικών καταστάσεων και θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών είχαμε -μεταξύ άλλων- στις εταιρείες Έλαστρον, Γ.Ε. Δημητρίου, ΕΛΤΡΑΚ, Κορρές, Χαϊδεμένος και Βογιατζόγλου. Μάλιστα, στην τελευταία μεγάλη ενίσχυση του ταμείου σημειώθηκε μετά τη λήξη του εννεαμήνου, λόγω της πώλησης ενός μη λειτουργικού της ακινήτου.

Άλλες εισηγμένες που κατάφεραν στο εννεάμηνο να σημειώσουν ταμειακές ροές σαφώς μεγαλύτερες από το ύψος των λογιστικών τους κερδών ήταν -μεταξύ άλλων- οι: Σαράντης (συνέβαλε και η πώληση ενός πακέτου μετοχών της Folli Follie), Medicon Hellas, Autohellas, Καράτζης, Πετρόπουλος, Γενική Εμπορίου, Newsphone, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Quest Holdings, Kleemann, Cyclon, Space Hellas, ΟΛΠ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, ΕΚΤΕΡ και Κανάκης.

 

Εισηγμένες: Σύγκριση ταμειακών ροών-κερδών στο εννεάμηνο

Εταιρεία

Λειτουργικές

ταμ. ροές (1)

Επενδυτικές

ταμ. ροές (2)

Ελεύθερες

ταμ. ροές (1+2)

Καθαρά

κέρδη

Διαφορά

ΟΤΕ

733.700

324.900

1.058.600

505.400

553.200

ΕΥΔΑΠ

170.551

-5.933

164.618

75.287

89.331

Motor Oil

115.612

-48.630

66.982

214

66.768

Attica Group

10.784

54.057

64.841

3.825

61.016

Καρέλιας

96.376

-2.322

94.054

35.145

58.909

ΜΕΤΚΑ

84.671

12.020

96.691

57.122

39.569

ΟΠΑΠ

179.774

-40.175

139.599

115.165

24.434

ΕΧΑΕ

53.359

2.712

56.071

40.456

15.615

Fourlis

18.353

-11.922

6.431

-8.789

15.220

Γρ. Σαράντης

5.508

10.408

15.916

3.599

12.317

Έλαστρον

9.246

-320

8.926

-2.340

11.266

Medicon Hellas

7.433

181

7.614

219

7.395

Γ.Ε. Δημητρίου

4.066

-2.588

1.478

-4.949

6.427

Autohellas

16.622

-3412

13.210

6.909

6.301

Πετρόπουλος

5.413

596

6.009

397

5.612

ΕΛΤΡΑΚ

4.371

-205

4.166

-790

4.956

Newsphone

5.452

223

5.675

851

4.824

Κορρές

4.593

-2.085

2.508

-1.942

4.450

ΟΛΘ

13.834

4.216

18.050

13.760

4.290

Καράτζης

17.304

-5.833

11.471

7.221

4.250

ΕΥΑΘ

15.630

-2.122

13.508

9.499

4.009

Quest Holdings

10.598

-6841

3.757

482

3.275

Χαϊδεμένος

1.765

-111

1.654

-1.307

2.961

Βογιατζόγλου*

1.811

-95

1.716

-473

2.189

Kleemann

4.182

-242

3.940

1.901

2.039

Cyclon

2.560

-283

2.277

496

1.781

Γενική Εμπορίου

2.186

-50

2.136

394

1.742

Κλ. Ναυπάκτου

1.029

48

1.077

-585

1.662

ΟΛΠ

11.269

-1.882

9.387

8.101

1.286

Στ. Κανάκης

1.704

10

1.714

894

820

ΕΚΤΕΡ

915

67

982

502

480

Space Hellas

1.322

-801

521

63

458

ΣΥΝΟΛΟ

1.611.993

273.586

1.885.579

866.727

1.018.852

* Οι ταμειακές ροές ενισχύθηκαν μετά το πέρας του 9μήνου λόγω πώλησης ακινήτου

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v