Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Φωτιά» στην αγορά ηλεκτρισμού βάζει το ΣτΕ

Η προσφυγή έγινε από ιδιώτες και από βιομηχανικό όμιλο, ο οποίος υποστήριξε ότι αμφισβητεί την ανταποδοτικότητα του τέλους ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ) και ότι θεωρεί ότι ο καταναλωτής δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος.

«Φωτιά» στην αγορά ηλεκτρισμού βάζει το ΣτΕ

Νέα δεδομένα δημιουργεί στην αγορά ηλεκτρισμού απόφαση του ΣτΕ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αποφαίνεται ότι το ΕΤΜΕΑΡ συνιστά φόρο και όχι ανταποδοτικό τέλος. 

Η προσφυγή έγινε από βιομηχανικό όμιλο αλλά και από πολίτες. Ο πρώτος υποστήριξε ότι αμφισβητεί την ανταποδοτικότητα του τέλους ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ) και ότι θεωρεί ότι ο καταναλωτής δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος έναντι του ποσού που καταβάλλει (κατά μέσο όρο 15 ευρώ οι 1.000 κιλοβατώρες και 20 ευρώ στα οικιακά τιμολόγια), και ακόμα αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται. Σύμφωνα με τον προσφεύγοντα, αυτά προσιδιάζουν σε φόρο και όχι σε τέλος.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Φιλοκτήμονα Αρναούτογλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Αριστόβουλο Βώρο, αναφέρει ότι «το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί μεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική παροχή, καταβάλλεται, όμως, έναντι ειδικής αντιπαροχής ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας». Και η δημόσια αυτή υπηρεσία «παρέχεται προεχόντως χάριν δημοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται, όμως, με αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι τη χρησιμοποιούν, που φέρουν και το βάρος των δαπανών της».

Σε άλλο σημείο των αποφάσεων σημειώνεται ότι το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί φόρο και όχι εδικό τέλος και αυτό γιατί «δεν έχει τον χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους». Και δεν τον έχει γιατί δεν αποτελεί ειδική αντιπαροχή, αλλά «αποβλέπει στην οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού του νόμου 2773/1999», με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Ακόμη, το ΣτΕ αναφέρει ότι ο νόμος 4001/2011 ο οποίος αναθέτει στον υπουργό ΠΕΚΑ να ορίσει τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του ύψους του ΕΤΜΑΕΡ και αφετέρου, παρέχει εξουσιοδότηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) να καθορίσει το συντελεστή χρέωσης ανά κατηγορία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αντίθετος στο άρθρο 78 παράγραφος 4 του Συντάγματος. Το άρθρο αυτό του Συντάγματος καθορίζει την έννοια του φόρου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτός να επιβληθεί. Κατά συνέπεια το ΕΤΜΕΑΡ δεν μπορεί να καθοριστεί με υπουργική απόφαση, παρά μόνο με νόμο.

Όμως λόγω της αντισυνταγματικότητας του θέματος, το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ παρέπεμψε προς οριστική κρίση το όλο ζήτημα στην ολομέλεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του ΕΤΜΕΑΡ το 2013 θα εισπραχθούν συνολικά περίπου 600 εκατομμύρια (αντιστοιχούν στο 30% των εισροών του λογαριασμού ΑΠΕ), ενώ για το 2014 οι εισπράξεις προϋπολογίζονται σε περίπου 800 εκατ. (περίπου 45% των εισροών του λογαριασμού).

Με δεδομένο ότι για το ζήτημα θα αποφασίσει τελεσίδικα η ολομέλεια του ΣτΕ προς την οποία παραπέμπει την υπόθεση το δεύτερο τμήμα και ότι αντίστοιχο τέλος ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ΥΠΕΚΑ θα εξετάσουν τη νομική κατοχύρωση του ΕΤΜΕΑΡ, όπως έγινε κατά το πρόσφατο παρελθόν με το τέλος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι θετικά βλέπουν από το ΥΠΕΚΑ το γεγονός ότι η απόφαση του ΣτΕ αφορά μόνο την τελευταία υπουργική απόφαση του Ιουνίου 2013 και δεν προβλέπει αναδρομικότητα. 

Αν πάντως ο ολομέλεια κάνει δεκτή τη συλλογιστική του τμήματος και οριστικά χαρακτηριστεί το ΕΤΜΕΑΡ φόρος θα πρέπει κάθε χρόνο νομοθετικά να προσδιορίζεται το ύψος του. Δεν θα αρκεί δηλαδή η υπουργική απόφαση, όπως έως τώρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v