Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι τράπεζες «αγκαλιάζουν» τη γεωργία

Τα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και οι δυνατότητες που ανοίγονται για τους αγρότες. Η ρευστότητα, η μείωση του κόστους παραγωγής και η διευκόλυνση των εξαγωγών. Πώς λειτουργεί ο θεσμός. Τι δηλώνουν τα αρμόδια στελέχη Εθνικής, Alpha Bank και Πειραιώς.

Οι τράπεζες «αγκαλιάζουν» τη γεωργία

Ανοιγμα των τραπεζών στην αγροτική οικονομία, με πολλαπλά οφέλη για όλη την αλυσίδα που αυτή συνεπάγεται, επιχειρείται την τελευταία τριετία στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό οι τρεις μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι (Εθνική, Alpha, Πειραιώς) προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο τον Ελληνα αγρότη, προσφέροντάς του τα πλεονεκτήματα σε ρευστότητα και κόστος που υπόσχεται ο νέος θεσμός: εγγυημένο εισόδημα, κεφάλαιο κίνησης μέσα από συγκεκριμένα ή όχι προγράμματα, μείωση κόστους παραγωγής, νέες επιχειρηματικές συμφωνίες για την προώθηση των προϊόντων ελληνικής γης, επέκταση συμφωνιών, διευκόλυνση εξαγωγών, παροχή συμβουλών.

Ολο αυτό το πακέτο ακούει στο όνομα «Συμβολαιακή Γεωργία», μία νέα επιχειρηματικότητα από την πλευρά των τραπεζών που άπτεται των χρηματοδοτήσεων. Οι προοπτικές ανάπτυξης του θεσμού είναι μεγάλες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα, εν μέσω κρίσης, τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα καλύπτουν πάνω από το 17% των εξαγωγών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία είναι υψηλή, αγγίζοντας σχεδόν το 3% του ελληνικού ΑΕΠ -ποσοστό διπλάσιο από το 1,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ των 27. Υψηλή είναι ωστόσο και η συμμετοχή του αγροτικού κλάδου στην απασχόληση, με ποσοστό πάνω από 12% έναντι μόλις 5% στην ΕΕ των 27.

Τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αγροτοδιατροφικού τομέα εντοπίζονται στην υψηλή ποιότητα και στο μεγάλο εύρος τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων (όπως τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ). Μεταξύ των εξαγώγιμων προϊόντων ξεχωρίζουν τα πιστοποιημένα με 'Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη' και 'Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης'. Από τα περίπου 1.000 προϊόντα που φέρουν την πιστοποίηση αυτή σε επίπεδο ΕΕ, τα 100 είναι ελληνικά. Η χώρα μας μπορεί να κατέχει την 5η θέση στην ΕΕ συγκεντρώνοντας το 8,4% του συνολικού αριθμού αυτών των επώνυμων 'κατοχυρωμένων' προϊόντων.

Οι κ.κ. Σπυρίδων Φλώρος, Διευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Εθνικής Τράπεζας, Σπ.Ρεντετάκος, Διευθυντής Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Alpha Bank και Γιάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τράπεζας Πειραιώς, έχουν τον λόγο και δίνουν ο καθένας από τη δική του οπτική, εξηγώντας στο Εuro2day.gr, πώς λειτουργεί ο νέος θεσμός.

«Τα οφέλη του προγράμματος χρηματοδότησης για τους παραγωγούς είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς μέσω αυτού εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ρευστότητα εντός της παραγωγικής περιόδου και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μειώνεται το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους, ενώ τους παρέχεται και η δυνατότητα αξιοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους (επέκταση δραστηριότητας, βελτίωση εγκαταστάσεων κ.ά.).

Από την άλλη, για τις αγοράστριες επιχειρήσεις εξασφαλίζεται η βάσει συμβολαίου προβλεπόμενη παραγωγή, παρέχεται η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού των αποθεμάτων και βελτίωσης της ποιότητας των τελικών προϊόντων, ενώ παράλληλα μειώνονται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης εντός της καλλιεργητικής περιόδου.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα, η οποία λειτουργεί ως βασικός μοχλός στήριξης της επιχειρηματικότητας, συνεχίζει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας αλλά και στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Αξιοποιώντας τα μηνύματα του προηγούμενου έτους και την εμπιστοσύνη των πελατών μας το 2016 προχωράμε σε αυξημένο αριθμό συνεργασιών, πάντα με επιλεγμένες επιχειρήσεις της χώρας μας», υπογράμμισε ο κύριος Σπυρίδων Φλώρος, Διευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Εθνικής Τράπεζας.

«Στο πλαίσιο της δράσης της η Εθνική αναπτύσσει και προωθεί, εκτός των άλλων», συνεχίζει ο κ. Σπ. Φλώρος, «και εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προαγωγή και χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγών / προμηθευτών / αγοραστών και τη συγκρότηση ή/και συμμετοχή σε βιώσιμες αλυσίδες αξίας σε εθνική, περιφερειακή ή και διεθνή κλίμακα. Ένα εξ αυτών αφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης των παραγωγών - προμηθευτών μεγάλων εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, για την κάλυψη του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους εντός της καλλιεργητικής / παραγωγικής περιόδου».

Η χρηματοδότηση στην Εθνική Τράπεζα γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και λαμβάνει χώρα μέσω της ειδικής κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS AGROΚΑΡΤΑ, η χρήση της οποίας γίνεται μέσω ενός διευρυμένου δικτύου συνεργαζόμενων με την Τράπεζα επιχειρήσεων εμπορίας αγροτικών εφοδίων / πρατηρίων καυσίμων. Παράλληλα, υφίσταται αυτοματοποιημένη διαδικασία εξόφλησης, μέσω της απόδοσης της αξίας των αγοραζόμενων προϊόντων από τις αγοράστριες επιχειρήσεις σε καταθετικό λογαριασμό του παραγωγού.

Από πλευράς του, ο Διευθυντής Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Alpha Bank κύριος Σπυρίδων Ρεντετάκος ανέφερε: «Ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της αγροτοδιατροφικής παραγωγής και η αξιοποίηση των προκλήσεων που προσφέρονται αποτελεί στρατηγικό στόχο της Alpha Bank.

Η συμβολαιακή επιχειρηματικότητα βελτιώνει ενεργά την αποδοτικότητα και την ποιότητα της παραγωγής, παρέχοντας χρηματοδότηση σε όλο το φάσμα της παραγωγικής και συναλλακτικής διαδικασίας, από την παραγωγή, τη μεταποίηση έως και την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων. Η διασφάλιση ρευστότητας, η ενίσχυση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας στη γεωργική παραγωγή, καθώς και οι επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εκμεταλλεύσεως είναι τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων που προσφέρει η Alpha Bank, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες αποκλειστικά στις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού. Άλλωστε η ενίσχυση του αγροτικού τομέα και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, και δίδοντας έμφαση στην ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με όσο το δυνατόν ταχύτερο ρυθμό, η Alpha Bank δημιούργησε και εξελίσσει διαρκώς τα Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, μία πλήρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται στο σύνολο του Αγροτικού Τομέα και της Βιομηχανίας Τροφίμων, Ποτών και Καπνού».

Οι κυριότεροι στόχοι των εν λόγω προγραμμάτων αφορούν στην ενίσχυση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, στη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που συμπληρώνουν την αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής και στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις μεθόδους παραγωγής, την τυποποίηση και πιστοποίηση.

Ο Γιάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στήριξη της αγροτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία πιστεύει στην αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής εστιάζοντας στον εξορθολογισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας, στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Για τον λόγο αυτό χρηματοδοτεί τον αγροτικό τομέα με στόχο την επίτευξη σημαντικού βαθμού καθετοποίησης της παραγωγής, τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων με σύγχρονες προδιαγραφές, την εισαγωγή τεχνολογικών εφαρμογών, την καινοτομία και τη διευκόλυνση της αναγνωρισιμότητας και των εξαγωγών των αγροτικών προιόντων.

Τελικός στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, διεθνώς ανταγωνιστικών από σύγχρονες και βιώσιμες σε βάθος χρόνου γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η Τράπεζα έχει προσεγγίσει με νέο ολιστικό τρόπο τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Ο αγρότης, οι Ομάδες και οι Οργανώσεις παραγωγών, ο Συνεταιρισμός, η επιχείρηση, μπορούν να επωφεληθούν μιας ευρείας γκάμας χρηματοδοτικών εργαλείων, με ξεκάθαρους όρους χορήγησης, αλλά κυρίως με ανταγωνιστικά επιτόκια. Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς κεντρικό άξονα της στρατηγικής παρέμβασής της στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στα τρία χρόνια υλοποίησης του τα αποτελέσματα είναι θεαματικά». Από τα στοιχεία που μας παραθέτει ο κ. Γ. Χανιωτάκης, «περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί σε όλη την χώρα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και περισσότερες από 170 επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα, με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 680 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά το 1,35 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν σε 73 χώρες, εισφέροντας πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ο γεωργός ή ο κτηνοτρόφος συνάπτει μια συμφωνία με μια επιχείρηση ή ένα συνεταιρισμό, όπου θα παραδώσει το προϊόν του –το λάδι, την ελιά, το σιτάρι, το γάλα και δεκάδες άλλες πρώτες ύλες που παράγει η ελληνική γη και ευρύτερα ο αγροτικός τομέας. Στη Συμβολαιακή της Πειραιώς η πόρτα είναι ανοιχτή για όλα τα αγροτικά προϊόντα. Η Τράπεζα εγκρίνει ένα κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση, το οποίο είναι κλειδωμένο και απελευθερώνεται μόνο όταν έρχεται ο χρόνος εξόφλησης των παραγωγών. Η επιχείρηση μπορεί να το χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για να πληρώσει τους αγρότες - προμηθευτές.

Πέραν του Προγράμματος της Συμβολαιακής η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει χρηματοδότηση σε περισσότερους από 60.000 κατ' επάγγελμα αγρότες μέσω προγραμμάτων δανείων.

Σε κάθε περίπτωση, ο θεσμός έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς πέραν της στήριξης που παρέχεται στις αγροτικές επιχειρήσεις θα μπορούσε να συμβάλει και στην τόνωση της εγχώριας οικονομίας γενικότερα, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v