Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απόφαση ΡΑΕ μειώνει τη χρέωση προμηθευτή υπέρ ΑΠΕ

Η απόφαση της ΡΑΕ θέτει όριο 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα στη βάση υπολογισμού της χρέωσης, που είναι η διαφορά της πραγματικής τιμής χονδρικής από εκείνη που θα προέκυπτε χωρίς τις ΑΠΕ. Το όριο που ίσχυε πριν ήταν 40 ευρώ.

Απόφαση ΡΑΕ μειώνει τη χρέωση προμηθευτή υπέρ ΑΠΕ

Σε σημαντικό περιορισμό της επιβάρυνσης που προέκυπτε για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από την επιβολή της χρέωσης υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η χρέωση προμηθευτή επιβλήθηκε με το σκεπτικό ότι η τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές την ενέργεια από τη χονδρική αγορά θα ήταν σημαντικά υψηλότερη αν δεν υπήρχε η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών.

Έτσι με την επιβολή της χρέωσης, οι προμηθευτές αποζημιώνουν τις ΑΠΕ για τη συμβολή τους αυτή.

Ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης προέκυψαν σημαντικές επιβαρύνσεις για προμηθευτές και κυρίως τη ΔΕΗ που αντιπροσωπεύει το 90% της αγοράς.

Η απόφαση της ΡΑΕ θέτει όριο 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα στη βάση υπολογισμού της χρέωσης, που είναι η διαφορά της πραγματικής τιμής χονδρικής από εκείνη που θα προέκυπτε χωρίς τις ΑΠΕ. Το όριο που ίσχυε πριν ήταν 40 ευρώ.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο οπότε ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος και θα αναθεωρηθεί τον Ιούνιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v