Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Ανοδικά τα κέρδη του 2017

Τι δείχνει η εικόνα των πρώτων εταιρειών που δημοσίευσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις για το προηγούμενο έτος. Υψηλά τα κέρδη των διυλιστηρίων. Ευνόησε η ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων τις ΑΕΕΑΠ. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Ανοδικά τα κέρδη του 2017

Άνοδο κύκλου εργασιών και διψήφιο ποσοστό αύξησης στην καθαρή τους κερδοφορία καταγράφουν οι πρώτες δώδεκα μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρείες που δημοσίευσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για τη χρήση 2017.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, η αθροιστική επίδοση των εταιρειών αυτών οδηγεί σε αύξηση πωλήσεων κατά 9,6%, EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κατά 3,1% και καθαρών κερδών κατά 12,6%. Ενδεικτικό είναι ότι από τις 12 εταιρείες του πίνακα, βελτίωση καθαρών κερδών σημείωσαν όλες εκτός από μία.

Είναι προφανές ότι έως το τέλος Απριλίου θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα άλλες περίπου 170 εισηγμένες εταιρείες, με εκείνες που υποχρεώνονται σε ζημίες να «στριμώχνονται» συνήθως προς τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.

Ωστόσο, το μεγάλο μέγεθος αρκετών εκ των δώδεκα εταιρειών σε συνδυασμό με την εικόνα των συνολικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2017, οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι εισηγμένες εταιρείες θα εμφανίσουν αθροιστικά μια ανώτερη (πιθανότατα αυξημένη με διψήφιο ποσοστό) κερδοφορία για τη χρονιά που πέρασε.

Από τον παραπάνω πίνακα, ξεχωρίζουν:

• Τα υψηλά κέρδη των διυλιστηρίων (πχ ΕΛΠΕ) λόγω και του υψηλού περιθωρίου διύλισης που επικράτησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.

• Η -περιορισμένη έστω- ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στις εύλογες αξίες των ποιοτικών εμπορικών ακινήτων, με αποτέλεσμα την αύξηση των σχετικών αποτιμήσεων στα ακίνητα των εισηγμένων ΑΕΕΑΠ (π.χ. Grivalia).

• To γεγονός ότι η Alpha Trust εκμεταλλεύθηκε με τον καλύτερο τρόπο την ευνοϊκή πορεία των αγορών και η επιστροφή στην κερδοφορία της Euroxx Χρηματιστηριακής.

• Η «παραδοσιακά» ανοδική πορεία εταιρειών όπως η Coca-Cola HBC, JUMBO και Entersoft.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v