Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με εισόδημα κάτω των €500 ζουν 1,5 εκατ. εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Αποκαλυπτικά στοιχεία από ΕΦΚΑ και «Ήλιος». Μεγαλύτερη η εσωτερική υποτίμηση των μισθών απ’ ότι των συντάξεων την περίοδο της κρίσης. Το 30% των μισθωτών αμείβονται με λιγότερα από €400. Αντίστοιχα το 30% των συνταξιούχων λαμβάνει €372.

Με εισόδημα κάτω των €500 ζουν 1,5 εκατ. εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Με πολύ χαμηλά εισοδήματα, ζουν εκατομμύρια εργαζόμενοι και συνταξιούχοι όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τα εισοδήματα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος, για τις συντάξεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 1,5 εκατομμύρια Έλληνες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ζουν με εισοδήματα κάτω από 500 ευρώ μεικτά. Συγκεκριμένα, προκύπτει πως σχεδόν ένας στους τρεις μισθωτούς απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα με ευέλικτες μορφές εργασίας και καλείται να ζήσει με μισθό μόλις 383 ευρώ μεικτά. Αλλά και οι συνταξιούχοι σε ποσοστό 40% έχουν εισόδημα από κύριες συντάξεις κάτω από 500 ευρώ. Ακόμη κι αν δεν συνυπολογιστούν οι συντάξεις αναπηρίας και θανάτου, το 30,7% ζει με εισοδήματα από κύριες συντάξεις γήρατος, που κατά μέσο όρο δεν ξεπερνά τα 372 ευρώ.

Ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε για τους 2.177.086 μισθωτούς σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε 920 ευρώ. Αντίστοιχα, το μέσο εισόδημα σε όσους δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη ανήλθε σε 895,53 ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εσωτερική υποτίμηση των μισθών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη υποτίμηση των συντάξεων κατά την διάρκεια της κρίσης. Μάλιστα, σχεδόν επτά στις δέκα συντάξεις γήρατος είναι κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ. Αν προστεθούν βέβαια, όλες οι συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας και χηρείας - θανάτου) τότε προκύπτει μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις, μόλις 723 ευρώ.

Αναλυτικά, τα στοιχεία από τις δηλώσεις των εργοδοτών δείχνουν ότι το 29,9% των εργαζόμενων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις λαμβάνουν μέσο μισθό 382,91 ευρώ. Ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση στις επιχειρήσεις, διαμορφώθηκε σε 1,148,27 ευρώ με τα στοιχεία να δείχνουν ότι συνολικά, 1.538.934 εργαζόμενοι απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση, τον Οκτώβριο του 2017. Και βέβαια, ο μέσος μισθός για το σύνολο των απασχολούμενων, με πλήρη ή μερική απασχόληση, ήτοι για 2.194.048 άτομα που δηλώθηκαν από τις κοινές επιχειρήσεις (πλην τις δραστηριότητες οικοδομικών και τεχνικών έργων), στον ΕΦΚΑ, διαμορφώθηκε στα 920,20 ευρώ. Συνολικά, τον περασμένο Οκτώβριο υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 261.351 επιχειρήσεις και 13.625 από οικοδομικά και τεχνικά έργα.

Αντίστοιχα, από τα στατιστικά στοιχεία για τις συντάξεις προκύπτει ότι τον Φεβρουάριο, από το σύνολο των συντάξεων γήρατος (1.988.289) που χορηγήθηκαν, οι περισσότερες (1.318.797) βρίσκονται κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ.

Στο σύνολο των παροχών κύριας ασφάλισης, το μέσο ποσό πέφτει στα 723 ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι παροχές επικουρικής ασφάλισης (μέση επικουρική σύνταξη 171,86 ευρώ), τότε αθροιστικά, όσοι δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη λαμβάνουν κατά μέσο όρο, 895,53 ευρώ μεικτά. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία, σε 2.580.925 συνταξιούχους ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Συνολικά, πληρώθηκαν 4.488.365 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.848.208 ήταν κύριες, οι 1.233.978 επικουρικές και οι 406.179 μερίσματα. Από αυτές, οι 9.494 ήταν καινούργιες συντάξεις, 1.963 τροποποιητικές και 944 προσωρινές. Μάλιστα, όπως και όλους τους προηγούμενους μήνες, έτσι και τον περασμένο Φεβρουάριο φαίνεται πως η μέση νέα σύνταξη είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τις παλαιές, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νέος τρόπος υπολογισμού που επέβαλε, φέρνει νέες μειώσεις.

Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε τον Φεβρουάριο σε 47.421.579 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 4.259.952 ευρώ για την πληρωμή 9.494 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 7.973.678,71 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.590.645,84 ευρώ για την πληρωμή 1.963 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 2.336.724,74 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 402.684,81 ευρώ για την πληρωμή 944 προσωρινών συντάξεων.

Από το πλήθος των συνταξιούχων οι περισσότεροι, είναι ηλικίας 71 – 75 ετών (458.413). Όμως υπάρχουν 614.787 συνταξιούχοι, που αντιστοιχούν στο 23,82% του συνόλου, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών.

Να σημειωθεί τέλος, ότι 1.218.447 συνταξιούχοι λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη, 928.686 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 349.198 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v