Ενιαίο μητρώο για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καταρτίζει η Αρχή καταπολέμησης παράνομων εσόδων

Χαρτογραφούνται όλες ανεξαιρέτως οι ΜΚΟ ,προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν.

Ενιαίο μητρώο για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καταρτίζει η Αρχή καταπολέμησης παράνομων εσόδων

Ενιαίο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που λειτουργούν στην χώρα μας καθώς και στοιχεία για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας, επιχειρεί να καταρτίσει και να συλλέξει αντίστοιχα η Αρχή για τη Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα.

Η Αρχή έχει ξεκινήσει ήδη δύο σημαντικές «χαρτογραφήσεις», στο πλαίσιο της καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό χαρτογραφούνται όλες ανεξαιρέτως οι ΜΚΟ ,προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν.

Επιπλέον, η Αρχή χαρτογραφεί τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα - . Στόχος είναι και μέσω αυτής της κίνησης να ελεγχθούν κυρίως οι μεγάλες αγορές, που αφορούν σε χορήγηση «χρυσής βίζα» και να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εύα Καραμανώλη e.karamanoli@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v