Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Νομοθετική ρύθμιση για συμψηφισμό φόρων

(upd) Συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης κατέθεσε η ΕΕΤ στο ΥΠΟΙΚ. Στόχος να αντιμετωπισθεί η επίπτωση από την ερμηνεία του ΣτΕ ότι κακώς προπληρωνόταν άλλοι φόροι, μέσω παρακράτησης φόρων από ομόλογα.

Τράπεζες: Νομοθετική ρύθμιση για συμψηφισμό φόρων

Συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης έχει καταθέσει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) στο υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση του θέματος, το οποίο προέκυψε μετά από την ερμηνεία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με βάση την οποία οι τράπεζες δεν μπορούν να σχηματίζουν απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου για παρακρατηθέντες φόρους επί τόκων ομολόγων και εντόκων, που δεν συμψηφίζονται με φόρο εισοδήματος.

Δύο αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας ( ΣτΕ), τον περασμένο Οκτώβριο, ερμήνευσαν το φορολογικό νόμο 2238 του 1994 και έκριναν ότι οι παρακρατούμενοι φόροι από τόκους ομολόγων και εντόκων γραμματίων μπορούν να συμψηφιστούν μόνο με τον ετήσιο φόρο εισοδήματος.

Η «βόμβα» της ερμηνείας συνίσταται στην εξής λεπτομέρεια: το ΣτΕ κρίνει ότι όποιο ποσό από την παρακράτηση φόρου επί τόκων ομολόγων και εντόκων δεν συμψηφιστεί με φόρο εισοδήματος δεν επιστρέφεται από το Δημόσιο στις τράπεζες.

Με τις τράπεζες να έχουν συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, δεν υπήρχε φόρος εισοδήματος ώστε να συμψηφίσουν την απαίτηση έναντι του Δημοσίου από την παρακράτηση φόρου επί τόκων ομολόγων και εντόκων. Έτσι, συμψήφιζαν τον παρακρατηθέντα φόρο με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών), και για το υπόλοιπο σχημάτισαν υψηλές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου που ανά συστημική τράπεζα ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. 

Με την ερμηνεία του ΣτΕ θα πρέπει να προχωρήσουν σε αναμόρφωση ισολογισμών διαγράφοντας τις παραπάνω απαιτήσεις εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από τον σχηματισμό τους.

Χαρακτηριστικό της έκτασης των συμψηφισμών που κακώς διενεργήθηκαν με βάση την ερμηνεία του ΣτΕ είναι ότι το Δημόσιο επέστρεψε σε μια μόνο συστημική τράπεζα για τη χρήση 2008 το ποσό των 42 εκατ. ευρώ από παρακρατηθέντες φόρους εντόκων γραμματίων και ομολόγων. Με βάση την ερμηνεία του ΣτΕ το μεγαλύτερο μέρος των 42 εκατ. ευρώ δεν θα έπρεπε να συμψηφιστεί. 

Για να αντιμετωπισθεί η επίπτωση των αποφάσεων στις απαιτήσεις των τραπεζών από το Δημόσιο κατατέθηκε από την ΕΕΤ στο υπουργείο Οικονομικών σχετικό υπόμνημα, το οποίο προτείνει την επέκταση της χρονικής περιόδου, κατά την οποία μπορούν να συμψηφίσουν παρακρατηθέντες φόρους από τόκους ομολόγων και εντόκων με φόρο εισοδήματος, από την πενταετία που ισχύει σήμερα στη 10ετία. Εφόσον υιοθετηθεί το θέμα θεραπεύεται, χωρίς να απαιτηθεί αναμόρφωση ισολογισμών.

Η πρόταση της ΕΕΤ αποτέλεσε ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή συνάντηση του προεδρείου της με τον πρωθυπουργό. Το γεγονός ότι συμπίπτει με την πρόθεση της κυβέρνησης να υιοθετήσει το κυπριακό μοντέλο (πρόγραμμα Εστία) για τη ρύθμιση κόκκινων στεγαστικών δανείων με επιδότηση Δημοσίου, αυξάνει το βαθμό δυσκολίας για τις τράπεζες.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v