Ποιες συνέργειες μεταξύ των ΔΕΚΟ προωθεί το Υπερταμείο

Αξιοποίηση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ για πώληση e-εισιτηρίων του ΟΑΣΑ, συμφωνίες με ΔΕΗ για έργα ενεργειακής αναβάθμισης και κοινές πρωτοβουλίες για αξιοποίηση ακινήτων στο πακέτο.

Ποιες συνέργειες μεταξύ των ΔΕΚΟ προωθεί το Υπερταμείο

Επέκταση των σημείων διάθεσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων με αξιοποίηση του δικτύου καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Συνεργασία με τη ΔΕΗ για την προώθηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων ή μηχανημάτων των ΔΕΚΟ. Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού υπόβαθρου σε περιβάλλον GIS, όπου θα αποτυπώνονται τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας και μεταφορών στην Αττική, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη συντήρηση των δικτύων. Αξιοποίηση των ακινήτων των θυγατρικών του Υπερταμείου, με τη συμβολή και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας GIS & MIS (διαχείρισης γεωγραφικών και άλλων πληροφοριών των ακινήτων).

Πρόκειται για μερικές από τις πιο δημοφιλείς από τις 37 προτάσεις συνεργειών μεταξύ των οκτώ θυγατρικών εταιρειών της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, του γνωστού Υπερταμείου, που παρουσιάστηκαν στη δεύτερη συνάντηση εργασίας των διοικήσεων, την περασμένη Παρασκευή. Οι συγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των στελεχών που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Αρκετές ψήφους έλαβε επίσης η πρόταση για συμβολή των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην καλλιέργεια της «κουλτούρας κατανάλωσης νερού βρύσης» στον πολίτη, με συνέπεια τη μείωση πλαστικών μπουκαλιών και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η προβολή πληροφοριακών μηνυμάτων προς πελάτες των εταιρειών μέσω του δικτύου τηλεματικής του ΟΑΣΑ και, ευρύτερα, του μεγάλου δικτύου των θυγατρικών, οι δυνατότητες χρήσης των χώρων της Helexpo από τις θυγατρικές για εταιρικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά., αλλά και οι ενέργειες σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων των θυγατρικών (team building).

Το 32% των προτάσεων αφορούσαν τις ροές εσόδων των οκτώ θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, το 16% την εμπειρία του πελάτη, ένα άλλο 16% την ενέργεια και το περιβάλλον, τα ακίνητα και τις υποδομές (επίσης 16%), ενώ το 11% την έρευνα και ανάπτυξη, το 5% την ανάπτυξη «ομιλικού πνεύματος» μεταξύ του προσωπικού των εταιρειών και το 4% την ανάπτυξη ταλέντου.

Η θεματολογία της δεύτερης συνάντησης εργασίας των εταιρειών που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ επικεντρώθηκε σε δύο άξονες, τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των εταιρειών και την καινοτομία και ψηφιακή σύγκλιση.

Όπως τόνισε η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ, η δημιουργία συνεργειών προσδίδει πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη μέσα από την αναβάθμιση υπηρεσιών με καινοτόμες ιδέες, τη βελτίωση εξυπηρέτησης και συνολικής εμπειρίας του πολίτη, τη βελτίωση οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης, τη μεγιστοποίηση οικονομιών κλίμακας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας και δυνατότητες για «γρήγορες νίκες».

Προς το παρόν, οι θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία συνεργειών, σύμφωνα και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά σε σχετικά μικρή κλίμακα σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Τα στελέχη των οκτώ εταιρειών κατέθεσαν και σειρά άλλων προτάσεων για κοινή δράση μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία και με ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, η δημιουργία “one-stop-shops” που να συνδυάζουν προϊόντα και υπηρεσίες των εταιρειών (π.χ. κοινής ωφέλειας και συγκοινωνιών), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και η βελτίωση του συγκοινωνιακού σχεδιασμού για την Αττική, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θυγατρικών και την προσβασιμότητα των πελατών τους.

Προτάθηκαν, επίσης, κοινές δράσεις για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για το πότισμα πρασίνου, μετασχηματισμός της παραγόμενης ιλύος των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων από απόβλητο σε εναλλακτικό καύσιμο κ.ά., αλλά και συνεργασία για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όπως τα «έξυπνα γραμματοκιβώτια», τα drones κ.ά.

Στις προτάσεις που παρουσιάστηκαν εντάσσεται και η συνεργασία για τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και τη διαμόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του e-learning) μέσω και της τεχνογνωσίας και των εξελιγμένων εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους τα ΚΕΚ θυγατρικών εταιρειών καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ τόνισε ότι η συνάντηση εργασίας αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα και αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των ενεργειών για την εφαρμογή των ιδεών μέσα από τη σύσταση διεταιρικών ομάδων με τη συμμετοχή των θυγατρικών, αλλά και την πλήρη υποστήριξή της.

Φώτης Κόλλιας fotisk2@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v