Alpha Bank: Μειώνει τα NPEs κατά 12 δισ. με 2 δισ. κόστος

Πώς θα κινηθεί η τράπεζα για να μειώσει δραστικά τα κόκκινα δάνεια χωρίς να επιβαρύνει τους μετόχους. Το αίτημα για λήψη εγγυήσεων 3,7 δισ. ευρώ από το Δημόσιο μέσω του «Ηρακλή». Ετοιμάζονται για νέες εκταμιεύσεις 14 δισ. ευρώ έως το 2022.

Alpha Bank: Μειώνει τα NPEs κατά 12 δισ. με 2 δισ. κόστος

Με μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν λάβει χώρα στην Ευρώπη και με τρόπο που δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις (dilution) στους μετόχους, η Alpha Bank θα καταφέρει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά 12 δισ. ευρώ (Project Galaxy), με κόστος που δεν θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ ή 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020, η διοίκηση εκτιμά ότι θα έχει υπογραφεί το SPA ενώ μέρος του Project Galaxy γίνεται πλέον και το Project Orion (σ.σ. τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 1,9 δισ. ευρώ), σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν από τη διοίκησης της Alpha Βank στους αναλυτές.

Οι εγγυήσεις που θα αιτηθεί η τράπεζα από τον μηχανισμό θα είναι της τάξεως των 3,7 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα εγγύησης ελληνικών τιτλοποιήσεων (HAPS), αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από την ελληνική κυβέρνηση.

Οπως εξηγήθηκε στην τηλεδιάσκεψη με αφορμή τα αποτελέσματα εννεαμήνου, ως αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών, ο δείκτης NPEs στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί από 44% σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2020 και ο δείκτης NPL σε λιγότερο από 10%, ενώ το κόστος των προβλέψεων αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε επίπεδα κάτω των 100 μονάδων βάσης pro-forma για τη συναλλαγή τιτλοποίησης Galaxy των 12 δισ. ευρώ που δρομολογεί για την εξυγίανση του ισολογισμού της. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy θα μπορούσε μέχρι και να μειώσει τους δείκτες SREP για την τράπεζα.

Αναφορικά με το κόστος των senior notes της τιτλοποίησης Galaxy, για τους οποίους η διοίκηση της Alpha Βank εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα είναι μηδενικού ρίσκου, το επιτόκιο θα είναι της τάξεως των 80-100 bps. H τράπεζα θα πωλήσει το 95% των mezzanine και junior tranches.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από την τράπεζα στο γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy, τα εναπομείναντα 7 δισ. ευρώ των NPEs θα έχουν ένα πολύ υψηλότερο ποιοτικό προφίλ και από τα οποία τα 5 δισ. ευρώ θα έχουν αυξημένες πιθανότητες να αρχίσουν και πάλι να αποδίδουν αφού ανήκουν στην ευρύτερη retail κατηγορία.

Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης CET1 θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2 ποσοστιαίων μονάδων για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Για το χρονοδιάγραμμα ωστόσο και το μέγεθος της έκδοσης, η διοίκηση της τράπεζας απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ταυτόχρονα, η συναλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από την πώληση της δραστηριότητας διαχείρισης NPEs προς τη Cepal Hellas και αμέσως μετά την πώληση της νέας Cepal σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy. Η τράπεζα δεν έδωσε περισσότερα οικονομικά στοιχεία για την εξαγορά του 60% της Cepal από τη Centerbridge. Με αυτόν τον τρόπο η νέα Cepal θα αποκτήσει leading μερίδιο με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 27 δισ. ευρώ, με 12 δισ. ευρώ από το project Galaxy, 8 δισ. ευρώ από τρίτους, τα 7 δισ. ευρώ που θα δώσει ακόμα η Alpha Bank και 0,5 δισ. από τα real estate owned.

Για τις νέες εκταμιεύσεις και χορηγήσεις, η Alpha Βank στοχεύει για την περίοδο 2019-2022 σε 14 δισ. ευρώ έως το 2022, με στόχο τη στήριξη τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως υποδομές, ενέργεια, ακινήτων, ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο 2019, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα, μέσω του οποίου αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά περισσότεροι από 830 υπάλληλοι, με εκτιμώμενο όφελος περίπου €35 εκατ. σε ετήσια βάση, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v