Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα δεδομένα για την απασχόληση στον χώρο του εμπορίου

Λιγότερες κατά σχεδόν 19% οι θέσεις εργασίας το 2019 σε σχέση με το 2008. Οι προσπάθειες ανάκαμψης και η επίδραση των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τι προκύπτει από την ετήσια έκθεση της ΕΣΕΕ.

Νέα δεδομένα για την απασχόληση στον χώρο του εμπορίου

Στα προ 20ετίας επίπεδα και συγκεκριμένα σε αυτά του 1999 «επέστρεψε» το περασμένο έτος η απασχόληση στο εμπόριο.

Αν και η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί προβληματισμό για την απώλεια πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας και πολλών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης, εντούτοις η γενική εικόνα θα μπορούσε να εκληφθεί και ως θετική, καθώς η απασχόληση στον κλάδο φαίνεται να έλαβε μια απόσταση... ασφαλείας από τα χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το 2019 ο κλάδος του εμπορίου παρείχε απασχόληση σε 685.963 άτομα άνω των 15 ετών, σημειώνοντας ωστόσο υποχώρηση της τάξεως του 0,6% σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, το 2019 οι απασχολούμενοι στο εμπόριο ήταν όσοι και το 1999.

Η μικρή αυτή υποχώρηση των θέσεων εργασίας πέρυσι στον κλάδο που διέκοψε την ανοδική τροχιά της απασχόλησης, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, προκαλεί εύλογη έκπληξη για δύο λόγους: αφενός, λόγω της εκτίμησης περί ανοδικής πορείας της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο και αφετέρου, λόγω των θετικών ρυθμών μεγέθυνσης τόσο της οικονομίας όσο και της συνολικής απασχόλησης.

Παραμένει ο «μεγάλος εργοδότης»

Παρά το γεγονός ότι η απόσταση που χωρίζει το 2008 και το 2019 είναι 160.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, το εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας. Σημειώνεται ότι η απασχόληση στον κλάδο βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα το 2008 με 845.099 άτομα και στα χαμηλότερα το 2014 με 625.000 άτομα. Από το 2015 αρχίζει η ανάκαμψη των θέσεων εργασίας στο εμπόριο (αύξηση αριθμού εργαζομένων κατά 5,3%), η οποία όμως δεν ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία, καθώς το επόμενο μόλις έτος (2016) σημειώνει μικρή πτώση (-1,1%), για να ακολουθήσει αύξηση τα έτη 2017 και 2018 κατά 5,2% και 0,9% αντίστοιχα.

Το 2019, ο κλάδος συγκεντρώνει το 17,3% της συνολικής απασχόλησης από 17,9% το 2018, ενώ σε σχέση με τη μη αγροτική απασχόληση, η συμμετοχή του εμπορίου διατηρείται μεν υψηλά (19,6%) αλλά οριακά χαμηλότερα από το 20%, όταν το 2018 είχε διαμορφωθεί σε 20,4%.

Οι υπαίτιοι

Αν και το εμπόριο διατήρησε και πέρυσι την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με άλλους κλάδους, δεν μπορεί να αγνοηθεί η τάση συρρίκνωσης του μεριδίου του στην απασχόληση, πολύ δε περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι το 2019 οι θέσεις εργασίας ήταν λιγότερες κατά 18,8% σε σχέση με το 2008.

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η σωρευτική συρρίκνωση της απασχόλησης στον κλάδο που παρουσιάζεται σήμερα οφείλεται αποκλειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και στον υποκλάδο του χονδρικού εμπορίου, καθώς οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οι λοιποί υποκλάδοι δεν έχουν μόνο αναπληρώσει πλήρως τις απολεσθείσες θέσεις εργασίας, αλλά έχουν αυξήσει την απασχόλησή τους σε σχέση με το 2008.

Ενδοκλαδικές διαφοροποιήσεις

Από τα στοιχεία της έκθεσης, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πορεία της απασχόλησης μεταξύ των επιμέρους κλάδων του εμπορίου. Ειδικότερα, το Εμπόριο και η Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων αύξησε δυναμικά την απασχόλησή του κατά 8,6% σε ετήσια βάση, ενώ το λιανικό εμπόριο παρέμεινε στάσιμο (0,0%). Αντίθετα, η έντονα αρνητική επίδοση του χονδρικού εμπορίου (-9,1%) ουσιαστικά συμπαρέσυρε καθοδικά ολόκληρο τον κλάδο, καθώς το χονδρικό είναι ο μόνος υποκλάδος που παρουσίασε μείωση της απασχόλησης το τελευταίο έτος.

Ωστόσο, οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν συμβαδίζουν παρά μερικώς με τις αντίστοιχες εξελίξεις των κύκλων εργασιών των υποκλάδων. Ειδικότερα, κατά το τελευταίο έτος (β' τρίμηνο 2018 έως β' τρίμηνο 2019) το λιανικό εμπόριο παρουσίασε οριακή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 0,5%, το χονδρικό μικρή υποχώρηση κατά 1,0%, ενώ οι πωλήσεις στο Εμπόριο, Συντήρηση και Επισκευή Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ενισχύθηκαν έντονα, κατά 12,9%.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, τα παραπάνω επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι ζυμώσεις στους υποκλάδους είναι μια αδιάλειπτη διαδικασία, ενώ οι μεταβολές της απασχόλησης δεν συσχετίζονται ευθέως με τις πωλήσεις αλλά προσδιορίζονται πολυπαραγοντικά.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v