Η πρόταση ΡΑΕ για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις χρεών

Μέχρι 13 Μαρτίου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση της Αρχής για τις ρυθμίσεις χρεών ευπαθών ομάδων.

Η πρόταση ΡΑΕ για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις χρεών

Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το σχέδιο των διατάξεων που προτείνει να τροποποιηθεί αναφορικά με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της πληρωμής των ανεξόφλητων οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών εταιρειών παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες επιβεβαιώνουν πλήρως το σημερινό δημοσίευμα του Euro2day.gr, για τους διακανονισμούς των ληξιπρόθεσμων οφειλών η εισήγηση για την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφέρει:

Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 34 ΚΠΗΕ (ΦΕΚ 832 Β’ 9.4.2013, σχετικά με την προσαρμογή του μέγιστου ύψους της μηνιαίας δόσης διακανονισμού στο ποσοστό του 40% της μηνιαίας δαπάνης, από 50% που ισχύει καθώς και για τη μη υποχρέωση καταβολής προκαταβολής για τη σύναψη του διακανονισμού, ως εξής:

«Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή. Για την υπαγωγή Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής.»

Σχετικά με τους Ευάλωτους Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, η ΡΑΕ προτείνει να μην επιτρέπεται στους προμηθευτές η διακοπή ρεύματος ή παροχής φυσικού αερίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών: «Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για την ως άνω κατηγορία Ευάλωτων Οικιακών Πελατών».

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαρτίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v