Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες εισηγμένες «αντέχουν» στην πανδημία

Η ρευστότητα, το βασικότερο «αντίδοτο» στην πρωτοφανή κρίση. Ποιοι πλήττονται περισσότερο, ποιες εταιρείες αντέχουν παρατεταμένο lockdown και ύφεση, χάρη στην υψηλή ρευστότητα και σε περικοπές κόστους. Οι κίνδυνοι.

Ποιες εισηγμένες «αντέχουν» στην πανδημία

Με περίπου 40 εισηγμένες (εκτός τραπεζών) να έχουν δημοσιεύσει, ως τώρα, οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, εκ των οποίων αρκετές μετά την έκρηξη της πανδημίας Covid-19 στην Ευρώπη, το Euro2day.gr επιχειρεί μια πρώτη χαρτογράφηση των συνεπειών της κρίσης και των κινήσεων «θωράκισης» από πλευράς επιχειρήσεων.

Παρότι η ένταση της πανδημίας καθιστά αβέβαιη κάθε πρόβλεψη για το βάθος της επίπτωσης στην οικονομική δραστηριότητα, υπάρχουν παράμετροι που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς καθορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να βγουν αλώβητες από την περίοδο των μέτρων περιορισμού (lockdown) και την ύφεση που θα ακολουθήσει.

Τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσής της και οι περικοπές στις δαπάνες, με ή χωρίς χρήση των σχετικών μέτρων κυβερνητικής στήριξης (αναστολή δραστηριότητας, κρατική ενίσχυση 800 ευρώ απευθείας στους εργαζόμενους, επιδότηση ενοικίου), αποτελούν τις πρώτες ενέργειες, στις οποίες προχωρούν οι εισηγμένες.

Στόχος είναι, αφού αξιολογήσουν τις ταμειακές και λειτουργικές τους ανάγκες, να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ακόμη και υπό το δυσμενές σενάριο διατήρησης μέτρων περιορισμού ως τον Σεπτέμβριο και παραμονής της οικονομίας σε ύφεση το 2021.

Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται οι περισσότερες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, είτε άμεσα (Μεταφορές, Τουρισμός, Βραχυχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων) είτε έμμεσα, λόγω του lockdown (Λιανεμπόριο, Τυχερά Παιχνίδια, Διυλιστήρια, Βιομηχανίες).

Υπάρχουν, όμως, και εταιρείες, οι οποίες προς το παρόν επηρεάζονται ελάχιστα από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας (lockdown) ή βλέπουν τις πωλήσεις τους να αυξάνονται. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως εταιρείες με ισχυρό ισολογισμό και υψηλά μερίδια αγοράς στους κλάδους Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας (κυρίως ΑΠΕ), υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης και τροφίμων.

Ποιες κερδίζουν από την πανδημία

Σαράντης: Στους κερδισμένους της πρωτόγνωρης κρίσης ανήκει ο όμιλος Σαράντη. Με δεδομένο ότι το 95% των προϊόντων του διανέμονται μέσω super market και φαρμακείων, το lockdown δεν επηρέασε τα μεγέθη του. Αντίθετα, η πανδημία και το προσωρινό λουκέτο σε εμπορικά κέντρα και κομμωτήρια πυροδότησαν υψηλή ζήτηση σε είδη οικιακής χρήσης και καλλυντικά ευρείας διανομής.

Αποτέλεσμα των παραπάνω συνθηκών ήταν ο όμιλος να εμφανίσει στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης αύξηση πωλήσεων κατά 25%, όπως ανέφερε η διοίκησή του.

Η διοίκηση του ομίλου εκτίμησε ότι το περιθώριο EBITDA θα ξεπεράσει φέτος εκείνο του 2019 (14,79%), υπογράμμισε, όμως, πως στην παρούσα φάση υπάρχει μειωμένη ορατότητα για την επίδοση του ομίλου στο σύνολο της χρήσης, λόγω της έντασης με την οποία εξελίσσεται η πανδημία και του βάθους των επιπτώσεών της στην οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως.

Προς το παρόν, ο όμιλος διατηρεί σε πλήρη λειτουργία την παραγωγή και την εφοδιαστική του αλυσίδα, διαθέτοντας ικανά αποθέματα τελικών προϊόντων και πρώτης ύλης. Σημειώνεται ότι η Σαράντης είχε στο τέλος του 2019 ταμειακά διαθέσιμα 55 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί στο τέλος Μαρτίου.

ΟΤΕ: Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης 2019, πριν την έξαρση της Covid-19 στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η διοίκησή του δεν ήταν σε θέση να παράσχει αναλυτικές εκτιμήσεις για την επίδραση στα οικονομικά του μεγέθη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις του ομίλου στην Ελλάδα ενισχύονται, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η προσαρμογή αρκετών πελατών του σε συνθήκες τηλε-εργασίας. Η παραπάνω αύξηση αναμένεται να αντισταθμίσει την πιθανή μείωση των εισπράξεων από υπηρεσίες roaming, ως απόρροια καθίζησης της τουριστικής κίνησης.

Η πανδημία βρήκε τον Οργανισμό με ισχυρό ισολογισμό. Πέρυσι, οι προσαρμοσμένες (σ.σ. χωρίς την επίδραση της εφαρμογής του IFRS 16) ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου ανήλθαν σε 488,1 εκατ. ευρώ, ενώ για τη φετινή χρήση, η διοίκησή του διατύπωσε την εκτίμηση ότι θα διαμορφωθούν στα 400 εκατ. ευρώ, μειωμένες από το έκτακτο κονδύλι αγοράς φάσματος.

Στο τέλος του 2019, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου ανέρχονταν σε 1,06 δισ. ευρώ, ενώ τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων σε 716,4 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν στα 648,8 εκατ. ευρώ.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Με δεδομένο ότι η βασική δραστηριότητα της εταιρείας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές) εμφανίζει μικρές πιθανότητες να επηρεαστεί από την υγειονομική κρίση και τα μέτρα περιορισμού της, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο αν και πόσο θα επηρεασθεί η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.

Στην έκθεση, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2019, η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ αναφέρει ότι εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για ύφεση της τάξης του 4% στην παγκόσμια οικονομία και απαιτηθεί διετία για να επανέλθει το παγκόσμιο ΑΕΠ στα προ πανδημίας επίπεδα, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, λόγω της δυσχέρειας στους όρους χρηματοδότησης.

Σε επίπεδο κεφαλαίου κίνησης, ο βασικός κίνδυνος έγκειται στην καθυστέρηση πληρωμών από τον ΔΑΠΕΕ. Η ΤΕΡΝΑ εκτιμά ότι η καθυστέρηση δεν θα ξεπεράσει τους έξι μήνες (σ.σ. σήμερα υπάρχει καθυστέρηση ενός μήνα), που αποτελούν τη χειρότερη ιστορικά επίδοση.

Τυχόν καθυστέρηση είσπραξης επί έξι μήνες θα δημιουργήσει, έστω προσωρινά, ταμειακό πρόβλημα της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος, όμως, διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 257 εκατ. ευρώ και δεσμευμένες καταθέσεις 42 εκατ. ευρώ, που του επιτρέπει να διαχειριστεί την ενδεχόμενη «τρύπα» στο κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να διακόψει τον ρυθμό υλοποίησης του επενδυτικού του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η καθυστέρηση ξεπεράσει τους 6 με 8 μήνες, θα αναπρογραμματισθεί το πλάνο επενδύσεων. Σημειώνεται ότι πέρυσι οι επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 205 εκατ. ευρώ.

Μυτιληναίος: Στην τηλεδιάσκεψη μετά τα αποτελέσματα χρήσης 2019, η διοίκηση του ομίλου επισήμανε ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος δεν είχε ως εκείνη τη στιγμή (σ.σ. 18 Μαρτίου) μείωση πωλήσεων, ενώ σε πλήρη λειτουργία βρίσκονταν όλες οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα του ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα συν οι ανοικτές γραμμές πίστωσης) υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων ως το μέσον του 2022. Επιπρόσθετα, ο όμιλος έχει υιοθετήσει διαδικασία επαναξιολόγησης του επενδυτικού πλάνου, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή και αναβολή επενδύσεων ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας.

Λιανεμπόριο: Ποιες αντέχουν παρατεταμένο lockdown και ύφεση

Η διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων, ως ένα από τα βασικά μέτρα περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας, έφερε δραστικό περιορισμό πωλήσεων για τις επιχειρήσεις του Λιανεμπορίου, αλλά και για τον ΟΠΑΠ, λόγω της μεγάλης εξάρτησης του τζίρου του από τα πρακτορεία.

Η χρονική διάρκεια του lockdown και το βάθος της προκαλούμενης ύφεσης αποτελούν τους δύο καθοριστικούς παράγοντες για την επόμενη ημέρα.

Το καλό σενάριο προβλέπει να ξανανοίξουν τα καταστήματα στις αρχές Μαΐου, με περιορισμούς αντίστοιχους με αυτούς που έχουν επιβληθεί στα super markets. Το δυσμενές προβλέπει κλειστά καταστήματα ως και τον Σεπτέμβριο και παραμονή της οικονομίας σε ύφεση το 2021.

Η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, σε συνδυασμό με τα περιθώρια περικοπής κόστους αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, ως ότου η ζήτηση επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα.

ΟΠΑΠ: Μετά την πρόσφατη εκταμίευση 325 εκατ. ευρώ από εγχώρια τράπεζα, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αποτελούν ενδιάμεση χρηματοδότηση λήξης 2021, ο ΟΠΑΠ διαθέτει ρευστότητα 623 εκατ. ευρώ, με ετήσια σταθερά κόστη περίπου 220 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΑΠ, όπως αναφέρει στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα επέκτασης -κατά 36 μήνες- ομολογιακού δανείου, το οποίο έχει καλύψει η Εθνική και λήγει στις 27 Νοεμβρίου φέτος. Αντίστοιχα, η Ελληνικά Λαχεία θα ασκήσει το δικαίωμα περαιτέρω επέκτασης για ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ, της Αlpha Βank, που λήγει την 1η Σεπτεμβρίου.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου 2019, η διοίκηση του ΟΠΑΠ ποσοτικοποίησε τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας στα 135 εκατ. ευρώ, μηνιαίως, σε επίπεδο καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) του ομίλου. Σε επίπεδο EBITDA, η μηνιαία επίπτωση εκτιμάται σε 50 με 53 εκατ. ευρώ (11% με 12% του ετήσιου EBITDA), ενώ οι δράσεις μετριασμού μπορεί να την απαλύνουν κατά 4 με 6 εκατ. ευρώ.

Jumbo: Με εκτιμώμενη ρευστότητα υψηλότερη των 500 εκατ. ευρώ και ετήσια σταθερά κόστη 180 εκατ. ευρώ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο όμιλος μπορεί με άνεση να αντεπεξέλθει στο δυσμενές σενάριο κλειστών καταστημάτων ως τον Σεπτέμβριο και ύφεσης το 2021. Μέρος δε από τα σταθερά κόστη (ως 30 εκατ. ευρώ) μπορούν να μειωθούν, λόγω αναστολής δραστηριότητας, χρήσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης και περιορισμού της διαφήμισης.

Φουρλής: Η διοίκηση του ομίλου, μετά τη διοικητική απόφαση αναστολής λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων (ΙΚΕΑ, Intersport, Athlete’s Foot) σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία, στοχεύει σε μείωση του μηναίου λειτουργικού κόστους κατά 50% τους προσεχείς μήνες (στα 7 εκατ. ευρώ από 14,5 εκατ. ευρώ), σε Ελλάδα και τις αγορές του εξωτερικού.

Ο όμιλος εξασφάλισε, επίσης, συμφωνίες «παγώματος» πληρωμών προς τους βασικούς του προμηθευτές (InterIkea, Intersport), ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης, ενώ διαθέτει «μαξιλάρι» ρευστότητας της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.

Lamda: Η επίπτωση στα EBITDA του ομίλου από την αναστολή λειτουργίας των τριών εμπορικών κέντρων (The Mall, Golden Hall, Mediterranean Cosmos) καθώς και των εμπορικών καταστημάτων της Μαρίνας Φλοίσβου ανέρχεται, σε μηνιαία βάση, στα 5,3 εκατ. ευρώ, αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας (Varde).

Με δεδομένο, όμως, ότι δικαιούται να εισπράξει το 60% των ενοικίων για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, η μηνιαία επίπτωση στα EBITDA, σύμφωνα με τη διοίκηση, υποχωρεί στα 2,6 εκατ. ευρώ για όσο ισχύσει η ρύθμιση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου επαρκούν, σύμφωνα με τη διοίκησή του, για να εξασφαλίσουν την κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής στις 31/12/2019 ανέρχονταν σε 651 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 640 προήλθαν από τα -καθαρά- έσοδα της ΑΜΚ.

Αν χρειαστεί, με απόφαση του ΔΣ και της γενικής συνέλευσης θα τροποποιηθεί ο πίνακας χρήσης κεφαλαίων της πρόσφατης ΑΜΚ, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης μέρος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν για το Ελληνικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα των θυγατρικών στο τέλος του 2019 ανέρχονταν σε 50 εκατ. ευρώ.

Η Lamda ζήτησε να της δοθεί νέα παράταση, αυτή τη φορά ως το τέλος του 2020, για την εξόφληση ομολογιακού δανείου υπολοίπου 89,1 εκατ. ευρώ. Οι ομολογιούχοι είναι κατ’ αρχήν θετικοί στο αίτημα.

Διυλιστήρια

Motor Oil και Ελληνικά Πετρέλαια δέχονται έμμεση επίπτωση από την πανδημία, λόγω του περιορισμού της ζήτησης για βενζίνη και ντίζελ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές που εξάγουν.

H Motor Oil διαθέτει επιπρόσθετα το πλεονέκτημα του ισχυρότερου ισολογισμού με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα 700 εκατ. ευρώ και χαμηλό καθαρό δανεισμό. Φέτος, οι λήξεις δανείων ανέρχονται σε μόλις 50,4 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, έχει σημαντικού ύψους αχρησιμοποίητα όρια πίστωσης.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v