Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανεβάζουν τον πήχη οι βασικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου

Αυστηροποίηση διαδικασιών, αυξημένοι έλεγχοι και βαριά πρόστιμα χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ενδεικτικές διατάξεις που περιλαμβάνει.

Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανεβάζουν τον πήχη οι βασικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου

Αν κάποιος καλείτο να περιγράψει με τρεις μόνο λέξεις το νομοσχέδιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θα επέλεγε την «αυστηροποίηση», τους «αυξημένους ελέγχους» και τα «πρόστιμα».

Γενικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυστηροποίηση στον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και των εισηγμένων εταιρειών των ίδιων. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Είτε ο πρόεδρος είτε ο αντιπρόεδρος κάθε εισηγμένης εταιρείας θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 • Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται η παρουσία δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., ενώ όταν ανεξάρτητο μέλος απουσιάζει από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται αυτόματα ότι έχει παραιτηθεί.
 • Αναβαθμίζεται ο ρόλος των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου.
 • Επιβάλλεται η δημιουργία και λειτουργία Επιτροπών Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
 • Δημιουργείται μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων.
 • Η εταιρεία υποχρεώνεται να αναρτά στην ιστοσελίδα της αναλυτικά βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. της και να εξηγεί για ποιους λόγους τα προτείνει.
 • Ο κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας περιλαμβάνει υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων: α) Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, β) Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, γ) Τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού.
 • Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να επιβεβαιώνει στην έκθεση ελέγχου ότι η εταιρεία διαθέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο.
 • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα έως τρία εκατ. ευρώ σε μια εταιρεία και σε κάθε περίπτωση έως και του 5% του κύκλου εργασιών της κατά το έτος παράβασης.
 • Μεγάλα πρόστιμα προβλέπονται σε όσους παραβαίνουν το νόμο περί δημοσίων προτάσεων (π.χ. τουλάχιστον το διπλάσιο επί των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί).
 • Το ΧΑ σταματά να μετέχει στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αντικαθίσταται από μέλος της ΕΛΤΕ), ενώ αντίθετα συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΚ, τα μέλη της οποίας αυξάνονται από οκτώ σε εννέα.

Οι περισσότεροι παράγοντες της αγοράς από αυτούς που επικοινώνησε το Euro2day.gr θεωρούν πως το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να περιοριστούν δραστικά τα φαινόμενα τύπου Folli Follie. Υπάρχουν ωστόσο και «φωνές» που φοβούνται ότι τόσο σύνθετα-«γραφειοκρατικά» νομοθετήματα ενδέχεται να αποτρέψουν ορισμένες εταιρείες από το να εισαχθούν στο ΧΑ ή και να ωθήσει μικρότερου μεγέθους εισηγμένες εταιρείες να εγκαταλείψουν το ΧΑ.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v