Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

doValue Greece (FPS): Ηπια η επίπτωση της πανδημίας στα φετινά μεγέθη

Η εκτίμηση για μείωση εσόδων και οι αντισταθμιστικοί παράγοντες. Η πορεία των εισπράξεων και οι εκτιμήσεις της διοίκησης. Αύξηση 32% στον κύκλο εργασιών το 2019. Επιστροφή κεφαλαίου στην Eurobank, πριν την πώληση του 80%.

doValue Greece (FPS): Ηπια η επίπτωση της πανδημίας στα φετινά μεγέθη

Την εκτίμηση ότι η επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 στα οικονομικά μεγέθη θα είναι ήπια διατυπώνει η διοίκηση της doValue Greece (πρώην FPS), το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας μεταβιβάστηκε, πρόσφατα, από την Eurobank στην ιταλική doValue.

Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αναμένει, για τους επόμενους 12 μήνες (σ.σ. ως τον Ιούνιο του 2021) μείωση των καθαρών εσόδων από αμοιβές υπηρεσιών, που καταβάλουν πελάτες εξωτερικού (σ.σ. τα SPVs των τιτλοποιήσεων Cairo και Pillar), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, οι οποίες αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ.

Η προκαταρκτική εκτίμηση έκανε λόγο για μείωση των παραπάνω εσόδων κατά 10%, τους επόμενους 12 μήνες. Με βάση, όμως, τις επιδόσεις πρώτου τριμήνου και την εικόνα των εισπράξεων ως την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων (1η Ιουνίου), τα αποτελέσματα αναμένονται, σύμφωνα, πάντα, με τη διοίκηση της doValue, να είναι ηπιότερα της προκαταρκτικής εκτίμησης.

Ειδικότερα, η doValue Greece αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστώσει, κατά τους πρώτους πέντε μήνες της χρήσης, αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεών της, ενώ η άρση των περιοριστικών μέτρων από τα τέλη Μαΐου και η κρατική στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, οι οποίες πλήττονται, αναμένεται να περιορίσει το εύρος της επίδρασης, που έχει η πανδημία.

Επιπρόσθετα, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, αναθεωρήθηκε η συμφωνία ανάθεσης στην doValue της διαχείρισης του συνόλου των εν Ελλάδι μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs), των δανείων σε πρώιμη καθυστέρηση και των ανακτηθέντων ακινήτων της Eurobank. Η νέα συμφωνία προβλέπει εμπροσθοβαρή αναπροσαρμογή των σταθερών προμηθειών, που θα εισπράττει η doValue από την τράπεζα, καθιστώντας έτσι ανθεκτικότερα τα έσοδα, για τη διετία 2020-21.

Η ήπια μείωση των εσόδων αναμένεται να αντισταθμιστεί, εν μέρει, από τις μειωμένες αμοιβές τρίτων, αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, εξέλιξη που θα περιορίσει την επίπτωση σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων. Επιπλέον, η εταιρεία δεν προβλέπει ότι ο Covid-19 θα επηρεάσει την οικονομική της θέση, καθώς προς το παρόν δεν βασίζεται σε εξωτερική χρηματοδότηση, δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία με σημαντική αξία ή περιουσιακά στοιχεία με τιμές που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν.

Αύξηση κατά 32% στον κύκλο εργασιών το 2019

Κατά την περσινή χρονιά η doValue Greece εμφάνισε κύκλο εργασιών 44,13 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 32%, σε σχέση με το 2018, χάρη στον υπερ-δεκαπλασιασμό των εσόδων από πελάτες εξωτερικού που έφερε η ανάληψη διαχείρισης των τιτλοποιηθέντων δανείων του Pillar και των προς τιτλοποίηση τότε δανείων του Cairo. Ειδικότερα, τα έσοδα από πελάτες εσωτερικού ανήλθαν στα 19,12 εκατ. ευρώ και από πελάτες εξωτερικού στα 25 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 2,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,1 εκατ. ευρώ (2,49 εκατ. ευρώ το 2018) και τα κέρδη μετά από φόρους στα 2,98 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στο τέλος του 2019 στα 3,35 εκατ. ευρώ έναντι 7,78 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, συνεπεία της επιστροφής κεφαλαίου.

Επιστροφή κεφαλαίου στην Eurobank

Η έκτακτη γενική συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.257.400 ευρώ με ισόποση επιστροφή μετρητών στην Eurobank, που κατείχε τότε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της νυν doValue Greece (πρώην FPS). Το ποσό αποδόθηκε στην Eurobank, τον Απρίλιο του 2020.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχισθεί και φέτος η προσπάθεια ανάληψης διαχείρισης χαρτοφυλακίων τρίτων, προκειμένου να εδραιωθεί η ηγετική θέση της στην εγχώρια αγορά. Επίσης, στα άμεσα σχέδια της περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων διοικητικών δομών, με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση και τη δυνατότητα διαχείρισης του πλήρους φάσματος των διαθέσιμων τραπεζικών προϊόντων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v