Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΥΠΕΝ: Διεθνής διαγωνισμός του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, έως τις 10.00 π.μ. Η διαδικασία οι όροι και οι προϋποθέσεις.

ΥΠΕΝ: Διεθνής διαγωνισμός του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων

Προκήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού σε δύο φάσεις για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα εκτάσεως 9,8km2
του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει το υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο της εκμίσθωσης είναι το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των αποθεμάτων μεταλλευτικών ορυκτών που υπάρχουν σε τμήμα ΔΜΧ – Τμήμα Α΄ ΔΜΧ Μολάων - σε περιοχή η οποία καλύπτει συνολική επιφάνεια 9,8 km2 , και βρίσκεται στους Μολάους, Νομού Λακωνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Δήμος Μονεμβασίας).

Το Τμήμα Α΄ του ΔΜΧ Μολάων είναι συνολικής έκτασης 72,75km2. Το προς εκμίσθωση τμήμα του ΔΜΧ Μολάων - Τμήματος Α΄ είναι συνολικής έκτασης 9,8km2.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, έως τις 10.00 π.μ. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβάλλεται σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, την ενώπιον της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ.

Το κοίτασμα των Μολάων Λακωνίας στον ομώνυμο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο (ΔΜΧ Μολάων) ανήκει στις εναποθέσεις συμπαγούς μικτού θειούχου μεταλλεύματος, ηφαιστειακού τύπου Kuroko. Η μεταλλογενετική προέλευσή του σχετίζεται με την κυκλοφορία μεταλλοφόρων υδροθερμικών διαλυμάτων και την απόθεση ορυκτών σε υποβρύχιο περιβάλλον. Η μελέτη σκοπιμότητας που διενήργησε η τελευταία μισθώτρια
METBA Α.Ε. με βάση τις γεωτρήσεις μεταλλευτικής έρευνας του ΙΓΜΕ και τα προκύπτοντα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα, σε συνδυασμό με δοκιμές εξόρυξης και εμπλουτισμού, τις οποίες πραγματοποίησε η μισθώτρια εταιρεία, έκριναν την εκμετάλλευση του μικτού θειούχου κοιτάσματος με τις επικρατούσες τιμές μετάλλων του 1991, ως μη οικονομική.

Η κρίση αυτή χρήζει επανεξέτασης με τα σημερινά δεδομένα. Επίσης, στον τομέα της αναζήτησης κοιτασμάτων, τόσο η περιοχή των Μολάων όσο και γειτονικές με το ίδιο γεωτεκτονικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Μεταλλείων στην Απιδιά και στα Παπαδιάνικα, τεκμηριώνουν μεταλλογενετικά τη δυναμική ύπαρξη πρόσθετων συγκεντρώσεων μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή.

Ολη η προκήρυξη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v