Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοίγει ο δρόμος για μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς ανοίγει ο δρόμος για σύγκλιση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος με τις γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο του target model. Οι διασυνδέσεις με Ιταλία και Βουλγαρία και το κρίσιμο στοιχείο για να φανούν απτά αποτελέσματα στο κόστος.

Ανοίγει ο δρόμος για μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας

«Σάρκα και οστά» αποκτά σταδιακά η ενοποίηση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ευρωπαϊκή, στο πλαίσιο του target model, που ξεκίνησε να λειτουργεί και στη χώρα μας από τον περασμένο Νοέμβριο.

Μετά την Ιταλία, ακολουθεί στις 11 Μαΐου η σύζευξη με τη Βουλγαρία σε επίπεδο «Αγορών Επόμενης Ημέρας». Το φθινόπωρο προγραμματίζεται η σύζευξη σε επίπεδο «Ενδοημερήσιων Αγορών» με την Ιταλία, η οποία πλέον θα μπορεί να συμμετέχει, μαζί με γειτονικές της χώρες, στις περιφερειακές ενδοημερήσιες δημοπρασίες ισχύος, υπό συνεχή διαπραγμάτευση και όχι σε συγκεκριμένες ώρες την ημέρα, όπως συμβαίνει σήμερα σε τοπικό επίπεδο.

Η Βουλγαρία δεν θα συμμετέχει σε αυτές τις δημοπρασίες. Και στα τέλη του έτους, αρχές του επόμενου, τοποθετείται η τελευταία φάση, με την ένταξη της χώρας μας στις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές της Ευρώπης (XBID), με τη σύζευξή μας τόσο με την Ιταλία όσο και με τη Βουλγαρία.

Όλα αυτά σημαίνουν πρακτικά ότι ανοίγει ο δρόμος για σύγκλιση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος με τις γειτονικές χώρες, με τη ροή ενέργειας μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεών μας να κατευθύνεται από τις αγορές με υψηλότερη τιμή προς τις αγορές με τη χαμηλότερη τιμή. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, για τη σύγκλιση των τιμών, που αναμένεται να μεταφρασθεί σε όφελος για τον καταναλωτή, είναι η διαθέσιμη χωρητικότητα στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Η οποία αναμένεται να ενισχυθεί αποφασιστικά με τις νέες διασυνδέσεις που δρομολογούνται και με τις δύο αυτές χώρες.

Σε αυτή τη φάση, πραγματοποιούνται οι δοκιμές του coupling με τη Βουλγαρία, που ολοκληρώνονται στις 30 Απριλίου. Το Go-live της σύζευξης στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας θα γίνει στις 11 Μαΐου, με την έναρξη των παραδόσεων να ξεκινά από την επόμενη ημέρα. Έκτοτε, οι προσφορές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας των συμμετεχόντων θα καταγράφονται σε κοινά βιβλία εντολών.

Μια πρώτη αποτίμηση

Το πρώτο βήμα της ενσωμάτωσής μας με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, μέσω της σύζευξης με την Ιταλία, έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο διάστημα των τεσσάρων μηνών, ως και τον Μάρτιο φέτος, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του υφιστάμενου ηλεκτρικού καλωδίου ανέρχονται συνολικά σε 1.070.000 MWh, με συνολικό κόστος 74,55 εκατ. ευρώ. Από αυτές, οι 286.360 MWh (26,66%) αντιπροσώπευαν τις εισαγωγές ενέργειας και οι 787.610 MWh (73,34%) τις εξαγωγές.

Οι αγορές αυτές έγιναν αυτόματα, μέσω κοινού αλγόριθμου (EUPHEMIA), που «βλέπει» τη φθηνότερη και την ακριβότερη αγορά και ανάλογα με τη χωρητικότητα του καλωδίου οδηγεί τις ροές ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, για να εξισορροπηθούν οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά τους. Με βάση τα στοιχεία του 4μήνου, υπερισχύουν οι εξαγωγές μας έναντι των εισαγωγών μας, καθώς ήταν χαμηλότερες οι τιμές στην Ιταλία.

Ωστόσο, η περιορισμένη χωρητικότητα του υφιστάμενου καλωδίου με την Ιταλία, συνολικής μεταφορικής ισχύος 500 MW, μεταξύ Άραχθου και Γκαλατίνα (Ιταλίας), δεν επιτρέπει επί του παρόντος τουλάχιστον τη θεαματική αποκλιμάκωση των τιμών. Κάτι το οποίο προσδοκάται ότι θα καταστεί εφικτό με τη δεύτερη διασύνδεση, 500-1000 MW, που έχει δρομολογήσει ο ΑΔΜΗΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα ημερών η υπογραφή με τον αντίστοιχο Διαχειριστή της Ιταλίας, TERNA, του Συμφώνου Συνεργασίας, που θα ανοίξει τον δρόμο για τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη βέλτιστη όδευση της νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης. Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και η αναβάθμιση της διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, με τη νέα εναέρια γραμμή 400 KV μεταξύ του ΚΥΤ Νέας Σάντας με τον Υ/Σ Maritsa East 1 της Βουλγαρίας.

Η ηλέκτριση της νέας γραμμής υπολογίζεται για τον καλοκαίρι του 2022.

Αθηνά Καλαϊτζόγλου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v