Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς η ΡΑΕ βάζει πλάτη για τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας

Ο γρίφος της ευστάθειας του ενεργειακού συστήματος, η στάση της κυβέρνησης και η ΕΕ. Ο διαχειριστής υποστηρίζει τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων μέχρι να ενταχθούν νέες μονάδες φυσικού αερίου και ως τότε κρίνει απαραίτητη την αποζημίωσή τους.

Πώς η ΡΑΕ βάζει πλάτη για τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας

Μια σειρά ρυθμιστικών πρωτοβουλιών έχει αναλάβει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να ανταποκριθεί στον μετασχηματισμό της αγοράς ηλεκτρισμού, που υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, σε συνδυασμό με την απανθρακοποίηση.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν κρίσιμο παρονομαστή την ευστάθεια του Συστήματος και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελληνικής πρότασης για τη διεκδίκηση Μηχανισμού Στρατηγικής Εφεδρείας από την Κομισιόν.

Από τη μία πλευρά, η ΔΕΗ επιδιώκει να σβήσει τις λιγνιτικές μονάδες της όσο γίνεται νωρίτερα λόγω της αντιοικονομικής λειτουργίας που συνεπάγονται, εξαιτίας των ευρωπαϊκών στόχων για τη μείωση των εκπομπών CO2, από την άλλη, όμως, εγείρονται ζητήματα για την επάρκεια του Συστήματος από ενδεχόμενη πρόωρη απόσυρσή τους.

Έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε και δίνει προτεραιότητα σχεδιασμού στον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας για την αποζημίωση της λιγνιτικής ισχύος που θα εξυπηρετεί την αυξημένη ζήτηση, έως ότου αντικατασταθεί σταδιακά από νέες μονάδες φυσικού αερίου.

Η Κομισιόν ζήτησε από το ΥΠΕΝ αναθεώρηση της σχετικής πρότασης που είχε υποβληθεί, για να συμπεριλαμβάνει και το market reform plan, με άλλα λόγια, τη μεταρρύθμιση της ενεργειακής αγοράς, στο πλαίσιο του Κανονισμού 943/2019. Προς τον σκοπό αυτό η ΡΑΕ ανέθεσε στον καθηγητή του ΕΜΠ Παντελή Κάπρο την εκπόνηση πρότασης για το market reform plan, ώστε στη συνέχεια να κοινοποιηθεί προς το Υπουργείο.

Στόχος είναι η πρόταση να είναι έτοιμη ως τα τέλη Ιουνίου, για να τεθεί αμέσως μετά σε δημόσια διαβούλευση και να πάρει την τελική μορφή της, που θα υποβληθεί στο ΥΠΕΝ. Θα είναι, επί της ουσίας, ένα road map για όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της αγοράς, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες το πλάνο των δρομολογούμενων παρεμβάσεων στο μοντέλο-στόχο (target model).

Παράλληλα, ο Ρυθμιστής έχει θέσει ήδη σε δημόσια διαβούλευση, που ολοκληρώνεται αύριο, τη διαμόρφωση μεθοδολογίας για το Κόστος Νέας Εισόδου (Cost of New Entry, CONE), δηλαδή, το κόστος που συνεπάγεται για μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, υφιστάμενη ή νέα, η ανταπόκρισή της για την κάλυψη της ζήτησης και τη συνακόλουθη επάρκεια του Συστήματος.

Την ερχόμενη Πέμπτη, εξάλλου, θα τεθεί από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση και η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αξίας απώλειας φορτίου (Value of lost loan, VOLL).

Τα κείμενα αυτά τα χρειάζεται ο ΑΔΜΗΕ προκειμένου να διαμορφώσει και να επικαιροποιήσει μελέτη επάρκειας για τις πραγματικές ανάγκες του ενεργειακού Συστήματος, η οποία θα πλαισιώσει κι αυτή την πρόταση για τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας. Ο Διαχειριστής υποστηρίζει τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων μέχρι να ενταχθούν νέες μονάδες φυσικού αερίου στο Σύστημα και ως τότε κρίνει απαραίτητη την αποζημίωσή τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v