Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γκ. Χαρδούβελης: Οι ευκαιρίες για τις τράπεζες από τη στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Για τη μεγάλη στροφή προς τις βιώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τη McKinsey, θα χρειαστούν επενδύσεις άνω των 15 δισ. ευρώ ως το 2030 και άνω των 50 δισ. ευρώ ως το 2050.

Γκ. Χαρδούβελης: Οι ευκαιρίες για τις τράπεζες από τη στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Για δύο μεγάλες ευκαιρίες στον τραπεζικό τομέα μίλησε ο Γκίκας Χαρδούβελης στο Συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

  • Τη μεγάλη στροφή προς τις βιώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιμάκωση των αιολικών καθώς και των ηλιακών έργων, όπου σύμφωνα με τη McKinsey, θα χρειαστούν επενδύσεις άνω των 15 δισ. ευρώ ως το 2030 και άνω των 50 δισ. ευρώ ως το 2050.
  • Οι ελληνικές επιχειρήσεις εκτός του κλάδου της ενέργειας και τα ελληνικά νοικοκυριά, θα επενδύσουν επίσης σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο στις μεταφορές, στην ακίνητη περιουσία, στη βιομηχανία και στη γεωργία. Για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις περισσοτέρων από 65 δισ. ευρώ σε αυτούς τους τομείς ως το 2030 και περίπου 380 δισ. ευρώ ως το 2050. Για να υλοποιηθούν αυτές, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα ιδιωτικά επενδυτικά αλλά και δημόσια κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης). Είναι φιλόδοξος στόχος, αλλά έχουμε το καθήκον σαν τράπεζες να βοηθήσουμε στην υλοποίησή του, τόνισε.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, η ΕΚΤ θα ενσωματώσει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στην ποιοτική καθοδήγηση της SREP (Διαδικασία Εποπτικής Αναθεώρησης και Αξιολόγησης). Φαίνεται ότι οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι θα επηρεάσουν τελικά το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων, αλλά στην τρέχουσα συγκυρία τα κλιματικά stress tests του 2022 δεν θα είναι άσκηση επιτυχίας ή αποτυχίας, ούτε θα επιφέρουν άμεσες συνέπειες για τα απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.

Οι αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις οδηγούν τις τράπεζες να αναβαθμίσουν το εσωτερικό τους πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, να ενισχύσουν περαιτέρω τις ικανότητες ανάλυσης και παροχής στοιχείων τους, και να ξεκινήσουν την πλήρη αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνησης, των διαδικασιών, των δεδομένων και των συστημάτων τους. Δεν είναι εύκολο.

Στο μέλλον, είναι πιθανό να δούμε επιπτώσεις στην τιμολόγηση των δανείων - ειδικά καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ενδέχεται να αυξηθούν για περιπτώσεις υψηλών επιπτώσεων στο κλίμα, ενώ οι τράπεζες θα αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες πράσινης μετάβασης των δανειοληπτών.

Οφείλουμε ωστόσο να τονίσουμε ότι υπάρχει ανάγκη ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων για τη βιωσιμότητα. Εδώ, υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει. Το πιο σημαντικό: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κινδύνων τόσο για τις ρυθμιστικές αρχές όσο και για τις τράπεζες.

«Στην Εθνική Τράπεζα, έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό αποτύπωμα στη χρηματοδότηση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διατηρούμε, επίσης, μια ισχυρή τραπεζική παράδοση σε σχέση με τους πυλώνες «S» και «G» του ESG, έχοντας λάβει το βραβείο Diamond ESG & Social Responsibility του Ινστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI). Τέσσερις φορές μέσα στα 14 χρόνια που απονέμεται στην Ελλάδα», επεσήμανε ο Γκίκας Χαρδούβελης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v