Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορές και πληθωρισμός ροκανίζουν τα κέρδη των ασφαλιστικών

Τα ανησυχητικά μηνύματα που στέλνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών. Πώς ψαλιδίστηκαν οι οικονομικές επιδόσεις ακόμη και σε ομίλους που αύξησαν την παραγωγή τους.

Κεφαλαιαγορές και πληθωρισμός ροκανίζουν τα κέρδη των ασφαλιστικών

Ο υψηλός πληθωρισμός που ανέβασε το κόστος των αποζημιώσεων και κυρίως οι απώλειες που υπέστησαν οι μετοχές και τα ομόλογα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ψαλίδισαν τις οικονομικές επιδόσεις των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών, ακόμη και όσων κατάφεραν να ανεβάσουν το ύψος της παραγωγής τους κατά το πρώτο μισό του 2022.

Ο αυξημένος πληθωρισμός έχει ανεβάσει το κόστος που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις αποζημιώσεις των πελατών τους, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. βλέπε καλύψεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) να έχουν γίνει παράλληλα ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα.

Ο κυριότερος όμως λόγος για τον οποίο επιδεινώθηκαν οι οικονομικές επιδόσεις των ασφαλιστικών ομίλων κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο είναι η μεγάλη υποχώρηση που σημειώθηκε στις τιμές των μετοχών και των ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ενδεικτική είναι η εικόνα των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων που δημοσίευσαν πρόσφατα οι εταιρείες Ευρωπαϊκή Πίστη και Interlife.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, παρότι ανέβασε το ύψος της παραγωγής της από τα 103,4 στα 106,23 εκατ. ευρώ, είδε τα προ φόρων κέρδη της να υποχωρούν από τα 6,55 εκατ. στις 730 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της από τα 156,2 στα 129,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το κόστος ασφαλιστικών εργασιών της εταιρείας ανέβηκε από τα 69,5 στα 72,3 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν από το 1,55 εκατ. στις 908 χιλ. ευρώ, τα αποτελέσματα από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ήταν αρνητικά (-917 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων περιορίστηκαν από τα 2,59 εκατ. στις 904 χιλ. ευρώ. Επίσης, στα ίδια κεφάλαια, ο λογαριασμός του αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων από +4,4 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021 έκλεισε στις 30/6/2022 στα -23 εκατ. ευρώ.

Η Interlife, αν και αύξησε το ύψος της παραγωγής της από τα 31,5 στα 34,87 εκατ. ευρώ, είδε τα προ φόρων αποτελέσματά της να μετατρέπονται από κέρδη ύψους 13,1 εκατ. σε ζημία 15,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα ίδια κεφάλαιά της υποχώρησαν από τα 121,9 εκατ. της 31ης/12/2021 στα 107,2 εκατ. στις 30/6/2022.

Πώς συνέβη αυτό; Οι αποζημιώσεις ασφαλισμένων ανέβηκαν από τα 13 στα 17 εκατ. ευρώ, τα κέρδη από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων μειώθηκαν από τα 2,5 εκατ. στις 946 χιλ. ευρώ και κυρίως ενεγράφησαν ζημίες από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 18,9 εκατ., έναντι κερδών 2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιρειών παρουσιάζουν συχνά έντονες διακυμάνσεις, οφειλόμενες κυρίως στα έσοδα και στις αποτιμήσεις των χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων τους. Έτσι, η επιδείνωση των φετινών τους οικονομικών επιδόσεων είναι κυρίως λογιστικού (μη λειτουργικού) χαρακτήρα, καθώς οι όποιες επενδυτικές υποαξίες τους πολύ πιθανόν να ανακτηθούν μελλοντικά, στον βαθμό που θα διαφοροποιηθούν οι συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγουν, οι ελληνικές εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς οι σχετικοί εποπτικοί τους δείκτες βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τα απαιτούμενα όρια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v