Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΑΔΕ-μεγαλοοφειλέτες: Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση χρεών ή… διαπόμπευση

Τέσσερα χρόνια μετά, η Αρχή «ξαναχτυπά» με μαύρες λίστες οφειλετών με χρέη άνω των €150.000. Στη δημοσιότητα τα ονόματα στις 30 Ιουνίου, εάν δεν ρυθμιστούν μέχρι τότε τα χρέη. Για ποιους χτυπά η καμπάνα.

ΑΑΔΕ-μεγαλοοφειλέτες: Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση χρεών ή… διαπόμπευση

Μετά από «διάλειμμα» τεσσάρων ετών στη σκιά της πανδημίας, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει νέες λίστες μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου με χρέη άνω των 150.000 ευρώ σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Πριν το κάνει, θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στους οφειλέτες να γλιτώσουν τη διαπόμπευση. Θα αποστείλει εντός των ημερών ειδοποιητήρια με τα οποία θα τους καλεί να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Στην αντίθετη περίπτωση, στις 30 Ιουνίου οι νέες μαύρες λίστες βγαίνουν στον αέρα.

Ποιοι απειλούνται

Οι νέες λίστες θα είναι κοινές για οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και θα αφορούν όσους έχουν ληξιπρόθεσμα μη ρυθμισμένα χρέη άνω των 150.000 ευρώ, μαζί με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Στην πρώτη λίστα θα περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα και στη δεύτερη επιχειρήσεις με κοινό χαρακτηριστικό τη μη ρύθμιση ή εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών από το 2020 και μετά.

Οι λίστες αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με:

  1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
  2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας:

  • οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,
  • οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,
  • οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
  • οι οφειλές αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
  • οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v