Τουριστικά καταλύματα: Πώς θα ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες

Τι προβλέπει διάταξη του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Γιατί το υπουργείο Εργασίας παρεμβαίνει εκ νέου. Αναλυτικά οι αλλαγές και για τις ορφανικές συντάξεις.

Τουριστικά καταλύματα: Πώς θα ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες

Στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα υπαχθούν από την ψήφιση του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου κι εφεξής, σύμφωνα με διάταξη που θα περιλαμβάνει, οι ιδιοκτήτες έως 10 τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στόχος της διάταξης είναι να ρυθμιστεί οριστικά το καθεστώς ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με βασικό κριτήριο για την υπαγωγή στην ασφάλιση είτε του πρώην ΟΑΕΕ είτε του πρώην ΟΓΑ το πλήθος των δωματίων καθώς και την εγγραφή ή όχι στο Μητρώο Αγροτών.

Ειδικότερα, με την προωθούμενη διάταξη ορίζεται ως γενικός κανόνας ότι οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων (που λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016) υπάγονται στην ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας για τα μέλη του Δ.Σ. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Αντίθετα, στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες έχουν καταλύματα δυναμικότητας έως 10 δωματίων, προβλέπεται ρητά η υπαγωγή τους στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, εφόσον είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι η διάταξη αφορά τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τους συνταξιούχους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράλληλης υπαγωγής και στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, ισχύουν οι διατάξεις της παράλληλης ασφάλισης. 

Επιπροσθέτως, η διάταξη ξεκαθαρίζει ότι ο ασφαλιστικός χρόνος των εν λόγω διαστημάτων στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, για ασφαλισμένους και συνταξιούχους, αναγνωρίζεται, για ορισμένες περιπτώσεις ιδιοκτητών στους οποίους εκ παραδρομής χορηγήθηκαν βεβαιώσεις εξαίρεσης από τον π. ΟΑΕΕ. 

Η ισχύς της διάταξης ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου  2024.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκο Μηλαπίδη, οι παραπάνω ρυθμίσεις  κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να λήξει οριστικά η ανασφάλεια δικαίου που δημιουργήθηκε από τις συνεχείς αλλαγές που διαχρονικά υπήρξαν και αφορούσαν την υπαγωγή στην ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και παράλληλα να απλοποιηθούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του προβλεπόμενου κάθε φορά φορέα.

Η ορφανική σύνταξη

Με άλλη διάταξη που επίσης θα προσαρτηθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που αναμένεται, εκτός απροόπτου, να δημοσιοποιηθεί προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, δίνεται λύση σε προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλου και αφορά τις ορφανικές συντάξεις.

Έτσι, επεκτείνεται η ορφανική σύνταξη από το 18ο στο 24ο έτος της ηλικίας του τέκνου, χωρίς την προϋπόθεση της φοίτησης και για τα ορφανά που έχασαν τον γονέα πριν τις 13.05.2016, ενώ προβλέπεται και η χορήγηση του 100% της σύνταξης του θανόντος γονέα στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριά αναπηρία. Σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος απαιτείται υποβολή νέας αίτησης επαναχορήγησης από τον δικαιούχο, και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. 

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα να οριστεί προσωρινός Διαχειριστής Παροχών ευάλωτων προσώπων. Αναλυτικά, καθορίζεται η δημιουργία επιτροπών στον ΕΦΚΑ, οι οποίες θα διορίζουν ορισμένο πρόσωπο που θα μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις και να εισπράττει παροχές που δικαιούνται άτομα με αναπηρία, τα οποία δεν έχουν ακόμη δικαστικό συμπαραστάτη. Να σημειωθεί ότι πληθώρα ατόμων που πάσχουν από βαριά ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή σωματική αναπηρία και δεν έχουν τεθεί ακόμη σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης αδυνατούν να φροντίζουν για τις υποθέσεις τους χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου. Με το σημερινό καθεστώς, πρέπει να διοριστεί ένα πρόσωπο που θα διαχειρίζεται προσωρινά τις παροχές τους, όμως οι αρμόδιες -όπως είχαν οριστεί από το 1951- επιτροπές του τότε ΙΚΑ έχουν πάψει να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πραγματικό κενό στο πλέγμα των προστατευτικών διατάξεων για τα ευάλωτα άτομα.

Στην πράξη, είχε διαπιστωθεί πως τα ευάλωτα άτομα βρίσκονταν εκτεθειμένα στον κίνδυνο της οικονομικής εκμετάλλευσης και της κακής διαχείρισης έως ότου κηρυχθούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, αφού προηγουμένως υποβάλλονταν σε δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες που, εκτός από οικονομικά, τους επιφόρτιζαν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των επιτροπών, που εναρμονίζονται πλήρως με τον θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v