Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κατεβάζουν ταχύτητες οι εταιρίες τροφίμων-ποτών

Απογοητευτική είναι η εικόνα της πορείας των αποτελεσμάτων στις εταιρείες του ευρύτερου κλάδου τροφίμων - ποτών, και όχι μόνο, το τρίτο τρίμηνο, στο οποίο καταγράφηκαν ταχύτατη πτώση του καθαρού περιθωρίου κέρδους.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Κατεβάζουν ταχύτητες οι εταιρίες τροφίμων-ποτών
**Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2008 των εισηγμένων των κλάδων δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Απογοητευτική είναι η εικόνα της πορείας των αποτελεσμάτων στις εταιρείες του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων - ποτών, και όχι μόνο, το τρίτο τρίμηνο, στο οποίο καταγράφηκαν ταχύτατη πτώση του καθαρού περιθωρίου κέρδους, αύξηση του δανεισμού, άνοδος των τόκων και πτώση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο τρέχον δ΄τρίμηνο, στη διάρκεια του οποίου καταγράφεται μείωση της ζήτησης, ενώ το κόστος δανεισμού αυξήθηκε καθώς οι τράπεζες ενέτειναν τις κινήσεις ανατιμολόγησης βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Εν τω μεταξύ, αρκετές εισηγμένες όπως η Coca Cola, η Frigoglass κ.ά. με τη δημοσίευση αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου προχώρησαν σε καθοδική αναθεώρηση των προβλέψεων 2008 αλλά και σε αναθεώρηση των στόχων και της στρατηγικής τους για τα επόμενα έτη.

- Η Coca Cola Hellenic πέτυχε αύξηση 4% του όγκου πωλήσεων, άνοδο 9% στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις, αμετάβλητα λειτουργικά κέρδη όπως και καθαρά κέρδη, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 2%. Σημειώνεται ότι η αύξηση περίπου 4% του όγκου πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο ήταν μικρότερη από αυτήν που είχε προϋπολογίσει η εταιρεία, καθώς οι δυσμενείς καιρικές και οικονομικές συνθήκες σε σημαντικές χώρες επέδρασαν αρνητικά στις καταναλωτικές δαπάνες, με ιδιαίτερη επίπτωση στα δίκτυα διανομής και στα προϊόντα με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Καθώς η Coca Cola είχε αναβαθμίσει τη λειτουργική υποδομή της, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει αυξημένες πωλήσεις το 2008, η κάμψη την οποία παρουσίασε ο όγκος πωλήσεων ελάττωσε τη λειτουργική αποδοτικότητά της. Αυτή η εξέλιξη, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες πιέσεις από το κόστος πρώτων υλών, επέδρασε δυσμενώς στα λειτουργικά κέρδη στις υπό εξέταση περιόδους.

Στην Ελλάδα επιτεύχθηκε χαμηλή μονοψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων τόσο στο τρίτο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο, στην οποία συνεισέφεραν η μικρή άνοδος που σημείωσαν τα ανθρακούχα αναψυκτικά και η μεσαίας τάξεως μονοψήφια αύξηση την οποία παρουσίασαν τα μη ανθρακούχα αναψυκτικά και η κατηγορία εμφιαλωμένου νερού. Στην Ιρλανδία το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκε μικρή μονοψήφια μείωση του όγκου πωλήσεων, που αντικατοπτρίζει ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, επιβαρημένο μάλιστα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το δεύτερο ήμισυ του τριμήνου.

- Η Frigoglass είδε τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της να μειώνεται αισθητά στο τρίτο τρίμηνο, υποχωρώντας στα 85,286 εκατ. ευρώ από 91,590 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Επίσης, αρνητικά ήταν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, διαμορφούμενα στα 837 χιλ. ευρώ από κέρδη 7,769 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2007, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα προ φόρων τα οποία έφτασαν στα 2,435 εκατ. ευρώ από κέρδη 7,047 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τέλος, εμφάνισε και ζημίες μετά από φόρους ύψους 3,567 εκατ. ευρώ από κέρδη 4,615 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2007.

- Η ΑΒ Βασιλόπουλος πέτυχε αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της που ανήλθε σε 315,063 εκατ. ευρώ και ενίσχυσε τα λειτουργικά κέρδη της τα οποία διαμορφώθηκαν σε 13,574 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 11,933 εκατ. ευρώ, ενώ πτωτικά κινήθηκαν το τρίτο τρίμηνο και τα κέρδη μετά από φόρους ανερχόμενα σε 8,370 εκατ. ευρώ.

- Πτώση σημείωσαν το τρίτο τρίμηνο τα αποτελέσματα του ομίλου Plias. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 5,522 εκατ. ευρώ, οι ζημίες προ φόρων διευρύνθηκαν στο 1,184 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό κέρδος παρέμεινε αρνητικό και ανήλθε σε 1,267 εκατ. ευρώ. Ανάλογη η εικόνα και σε επίπεδο μητρικής όπου οι ζημίες προ φόρων αλλά και οι αντίστοιχες μετά φόρων διπλασιάστηκαν σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2007.

- Ο όμιλος Vivartia κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου ανέκαμψε σημαντικά ως προς την κερδοφορία του μετά την υστέρηση που παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Το γεγονός ότι η κερδοφορία του εννεαμήνου σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου επιβεβαιώνει τις προηγούμενες προβλέψεις της διοίκησης ότι τα αποτελέσματα για το έτος 2008 θα είναι ενισχυμένα σε επίπεδο τόσο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας (EBITDA) σε σχέση με εκείνα του 2007.

- Σε ό,τι αφορά τον Αγροτικό Οίκο Σπύρου, στο τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις του υποχώρησαν κατά 26,041%. Σχετικά με τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 2,263 εκατ. ευρώ από 1,875 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Εντούτοις τα καθαρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 1,298 εκατ. ευρώ από ζημίες 209.155 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007, εξαιτίας πρόβλεψης για «βαρύ» φορολογικό πρόστιμο που έρχεται από το παρελθόν.

- Σημαντική υστέρηση σημείωσαν το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν και τα μεγέθη της Elbisco, της οποίας οι ζημίες προ φόρων καθώς και εκείνες μετά φόρων διευρύνθηκαν σημαντικά, διαμορφούμενες σε 5,181 εκατ. ευρώ και 5,270 εκατ. ευρώ.

- Ανάλογη εικόνα και για το σύνολο των εταιρειών του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, οι οποίες είδαν να κινούνται πτωτικά τα μεγέθη τους κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Νηρεύς, ο οποίος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο τρίμηνο ένα από τα χειρότερα στην ιστορία του κλάδου, ενώ συμπλήρωσε: «Οι φόβοι μας για επιδείνωση της κατάστασης επαληθεύτηκαν, με την τσιπούρα να κατρακυλά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας και με το κόστος των πρώτων υλών και των μεταφορών να διατηρείται σε υψηλά, κατά μέσο όρο, επίπεδα».

- Μία από τα ίδια και για την Π.Γ. Νίκας, της οποίας οι ενοποιημένες πωλήσεις υποχώρησαν στα 25,656 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε ζημίες 594.739 ευρώ από κέρδη 2,534 εκατ. ευρώ, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,673 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,610 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο εμφάνισε καθαρές ζημίες 1,466 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,180 εκατ. ευρώ.

* Αναδημοσίευση από το 559ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ημερομηνία 05/12 με 09/12/2008.

**Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2008 των εισηγμένων των κλάδων δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v