ΣΑΤΕ: Καταρρέουν οι κατασκευαστικές

Εκατόν εξήντα τεχνικές εταιρίες έχουν κλείσει από το 2004, δηλαδή μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι σήμερα, με βάση τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, του συνδέσμου που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

ΣΑΤΕ: Καταρρέουν οι κατασκευαστικές
Εκατόν εξήντα τεχνικές εταιρίες έχουν κλείσει από το 2004, δηλαδή μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, του συνδέσμου που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Αλλά και από τις 554 τεχνικές εταιρίες, από την 3η έως την 7η τάξη, που παραμένουν στο μητρώο (ΜΕΕΠ) του υπουργείου Υποδομών, οι 88 πνέουν τα λοίσθια και δεν έχουν ενημερότητα πτυχίου. Τα στοιχεία του ΣΑΤΕ δείχνουν πως σχεδόν 1 στις 4 τεχνικές εταιρίες του 2004 έχει κλείσει, ενώ 1 στις 5 βρίσκεται προ της κατάρρευσης.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών των τεχνικών εταιριών υπέστη καθίζηση άνω του 25% την περίοδο 2008 - 2010, ενώ τεράστια είναι η βουτιά τον τελευταίο χρόνο. Η κάμψη προκύπτει και από τον μέσο κύκλο εργασιών των τεχνικών εταιριών, που το 2008 ανερχόταν στα 13,36 εκατ. ευρώ και περιορίστηκε στα 10 εκατ. ευρώ το 2010. Η πολυδιάσπαση εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον κλάδο καθώς οι εταιρίες της ανώτατης τάξης το 2010 είχαν μέσο έσοδο 204,3 εκατ. ευρώ και οι εργολάβοι της αμέσως χαμηλότερης (6η τάξη) μόλις 35 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό των δυσκολιών είναι το γεγονός πως το 70% των εννέα εργολάβων που έχουν απομείνει στην ανώτατη τάξη κινδυνεύει με απώλεια εργοληπτικού πτυχίου στην επικείμενη επανάκριση από το υπουργείο Υποδομών. Την ίδια τύχη θα έχει και μία στις δύο εργοληπτικές επιχειρήσεις της 6ης τάξης.

Στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΑΤΕ, οι εργολήπτες, σε υψηλούς τόνους, μίλησαν για αδιαφανείς διαδικασίες σε πολλούς διαγωνισμούς, για προβλήματα στη λειτουργία του "Διαύγεια", για καθυστερημένη διανομή των τευχών δημοπράτησης και για φαινόμενα απανωτών ενστάσεων που απειλούν πολλά έργα.

Φώτης Κόλλιας fotisk2@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus