Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Παράταση στην αύξηση κεφαλαίου

Την παράταση της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σε εφαρμογή της από 17/03/2006 απόφασης της Γ.Σ., ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Ideal, στη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2006.

Ideal: Παράταση στην αύξηση κεφαλαίου
Την παράταση της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σε εφαρμογή της από 17/03/2006 απόφασης της Γ.Σ., ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Ideal, στη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2006.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2006.

Όπως επισημαίνεται, η εν λόγω παράταση κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα καλυφθεί πλήρως το ποσό της παραπάνω αύξησης.

Μέχρι σήμερα η μέτοχος Thrush Investments Holding Ltd, Τράπεζες και λοιποί πιστωτές έχουν δεσμεύσει ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,5% της αύξησης.

Toνίζεται, ότι η παραπάνω αύξηση γίνεται με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων πλην της βασικής μετόχου Thrush Investments Holding Ltd.

Συνακόλουθα, με σχετική απόφαση που ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 21η Μαρτίου 2006, κατόπιν εξουσιοδότησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίστηκε η κάλυψη της αύξησης και η διάθεση των νέων μετοχών στην παλαιά μέτοχο Thrush Investments Holding Ltd κατά ποσοστό 46.7%, τις δανείστριες Τράπεζες κατά ποσοστό 28% και τους λοιπούς πιστωτές κατά ποσοστό 25.3%.

Με την παράταση θα δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο, ώστε να καταστεί δυνατόν να υπάρξει πλήρης (100%) κάλυψη της αποφασισθείσας αύξησης.

Η εταιρία σε κάθε περίπτωση θα ενημερώσει τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσματα της διαδικασίας μετά το πέρας της προθεσμίας ή/και ενωρίτερα, εφόσον υπάρξει πλήρης κάλυψη πριν από το πέρας της προθεσμίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v