Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Μέρισμα 0,1185 ανά προνομιούχο μετοχή

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, ύψους 0,1185 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Εριουργία Τρία Αλφα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006. Στις 4 Ιουλίου 2006 ορίστηκε η αποκοπή.

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Μέρισμα 0,1185 ανά προνομιούχο μετοχή
Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, ύψους 0,1698 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί και το χαρτόσημο ήτοι καθαρό ποσό 0,1185 ευρώ, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Εριουργία Τρία Αλφα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006.

Δικαιούχοι των τόκων είναι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 3.7.06 σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

Από 4/7/06 οι προνομιούχες μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα καταβολής τόκων για τη χρήση 2005.

Η πληρωμή των τόκων θα γίνεται από την Τράπεζα EFG EUROBANK από την 12/7/2006 μέχρι και τις 12/7/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v