Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 286.700,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 2,83 σε 3,30 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπρoσαρμoγής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων αξίας 286.700,00 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ. της 30ης/06/2006 της Εριουργία Τρία Αλφα.

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 286.700,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 2,83 σε 3,30 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπρoσαρμoγής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων αξίας 286.700,00 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ. της 30ης/06/2006 της Εριουργία Τρία Αλφα.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται τελικώς σε 2.013.000,00 ευρώ διηρημένο σε 610.000 μετοχές Ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ εκάστης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v