Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Κέρδη έναντι ζημιών ο όμιλος

Ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ύψους 81 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 821 χιλ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και εκρηκτική άνοδο της τάξης του 1271,43% στα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο μητρικής εταιρίας εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Ideal, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της περιόδου.

Ideal: Κέρδη έναντι ζημιών ο όμιλος
Ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ύψους 81 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 821 χιλ. ευρώ εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο όμιλος Ideal, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της περιόδου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε σε 16,99 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 14,76% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου το 2005 οπότε ανήλθε σε 19,93 εκατ. ευρώ.

Έκρηξη κερδών στο α’ εξάμηνο σημείωσαν τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής Ideal, τα οποία ανήλθαν σε 384 χιλ. ευρώ έναντι 28 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1271,43%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής αυξημένος κατά 28,60% ανήλθε σε 688 χιλ. ευρώ έναντι 535 χιλ. ευρώ που ήταν στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v