Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Κέρδη 234 χιλ.€ και αύξηση τζίρου στο Q1

Σημαντική βελτίωση κατά 19,3% εμφάνισε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Κρι Κρι το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2013, με την καθαρή κερδοφορία να ανέρχεται στις 234 χιλ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Κρι Κρι: Κέρδη 234 χιλ.€ και αύξηση τζίρου στο Q1
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 234 χιλ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ και αύξηση του κύκλου εργασιών σημείωσε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ο όμιλος Κρι Κρι, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες καταστάσεις της περιόδου.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11.587 χιλ. ευρώ έναντι 9.716 χιλ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας αύξηση 19,3%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 922 χιλ. ευρώ έναντι 776 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 397 χιλ. ευρώ, έναντι 142 χιλ. ευρώ.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 234 χιλ. ευρώ, έναντι 200 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σημειώνεται ότι η εταιρία KRIKRI DOO KUMANOVO που είχε ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1/1-31/3/12) δεν ενσωματώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, λόγω πώλησης της συμμετοχής της από την εταιρία, στις 26/11/12.

Σε εταιρικό επίπεδο, τα κέρδη προ φόρων της Κρι Κρι διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 403 χιλ. ευρώ, από 305 χιλ. ευρώ το 2012.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών η Κρι Κρι πέτυχε ενίσχυση των πωλήσεων κατά 26% σε 8.913 χιλ. ευρώ από 7.074 χιλ. ευρώ το 2012, με ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Στον κλάδο του παγωτού, όπου το πρώτο τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -5% σε 2.470 χιλ. ευρώ από € 2.613 χιλ. το 2012.

Τέλος, στη βάση της προσπάθειας διαχείρισης της εξάρτησης από την εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό άγγιξαν το 22% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με την εταιρία, η νέα διαφημιστική καμπάνια των γιαουρτιών της Κρι Κρι, που επικοινωνεί την επιλογή για 100% χρήση ελληνικού γάλακτος από την περιοχή των Σερρών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική για τη διατήρηση ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, επιφέρουν σημαντική αύξηση των μεριδίων της εταιρίας στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v