Έλτον: Δε διανέμει μέρισμα

Τη μη διανομή μερίσματος και τη μεταφορά ποσού 600.000 ευρώ σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Έλτον.

Έλτον: Δε διανέμει μέρισμα

Τη μεταφορά ποσού 600.000,00€ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού και τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Έλτον στις 20 Ιουνίου 2013.

Αναλυτικά επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:


*Εγκρίθηκε να μη διανεμηθούν τα κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2012.

*Εγκρίθηκε η μεταφορά ποσού 600.000,00€ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης μέρους της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά έργα της εταιρείας και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επομένη πενταετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v