ΑΝΕΚ: Στα 19,3 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και διακαιώματα μειοψηφίας για το α' εξάμηνο του 2013 της ΑΝΕΚ βελτιώθηκαν κατά 21,2% καταγράφοντας ζημιές 19,3 εκατ. ευρώ.

ΑΝΕΚ: Στα 19,3 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

Ο όμιλος ΑΝΕΚ στο α' εξάμηνο του 2013 εμφάνισε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α' εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 73,7 εκατ. ευρώ έναντι 83,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διακοπή δραστηριοποίησης στην ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου. Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε 64,3 εκατ. ευρώ έναντι 69,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2012.

Επιπλέον τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και διακαιώματα μειοψηφίας για το α' εξάμηνο του 2013 βελτιώθηκαν κατά 21,2% καταγράφοντας ζημιές 19,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 24,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2012 ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 18,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 22,7 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v