Ευρωσύμβουλοι: Επιστροφή στην κερδοφορία το 6μηνο

Κέρδη 668 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 662 χιλ. ευρώ και αύξηση κύκλου εργασιών περίπου 10% στα 3,47 εκατ. ευρώ σημείωσε ο όμιλος της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι στο εξάμηνο του 2013.

Ευρωσύμβουλοι: Επιστροφή στην κερδοφορία το 6μηνο
Σημαντική βελτίωση μεγεθών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής πέτυχε στο εξάμηνο του 2013 η εταιρία Ευρωσύμβουλοι, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση της διοίκησης για μία πολύ αποδοτική και παραγωγική χρονιά.

Ειδικότερα, για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 2.197.986,21 € έναντι ποσού 2.398.781,71 € για το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 3.469.871,12 € έναντι ποσού 3.233.087,17 € την 30/06/2012.

Επιπροσθέτως η εταιρία εμφανίζει σημαντικότατη βελτίωση στο δείκτη ΕΒΙΤDΑ. Ειδικότερα, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο δείκτης ΕΒΙΤDΑ ήταν 213.180,29 €, το αντίστοιχο διάστημα του 2013 διαμορφώνεται σε 1.042.119,52 €. Αντίστοιχη εντυπωσιακή βελτίωση υπάρχει και στον όμιλο, με το δείκτη να αυξάνεται σε 1.063.137,38 € από 138.077,91 € πέρυσι.

Επιπλέον, η εταιρία πέτυχε την επιστροφή της στην κερδοφορία. Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο ομίλου ανέρχονται σε 668.528,75 € από ζημίες - 662.265,43 € και σε εταιρικό επίπεδο σε 651.089,76 από – 466.918,12 ζημιές τον προηγούμενο χρόνο.

Τέλος, αντίστοιχη βελτίωση εμφανίζουν τα ίδια κεφάλαια του ομίλου που ανέρχονται πλέον σε 2.661.461,05 €.

Οι ανωτέρω θετικές εξελίξεις, αλλά και η διαφαινόμενη γενική τάση ανάσχεσης της ύφεσης και επανόδου στην ανάκαμψη, σε συνδυασμό με τα σημαντικά έργα τα οποία έχει ήδη αναλάβει η εταιρία στην τρέχουσα περίοδο, ενισχύουν την πεποίθηση της διοίκησης για μία πολύ αποδοτική και παραγωγική χρονιά.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Σε ότι αφορά το επόμενο διάστημα, στόχος της εταιρίας είναι η περαιτέρω βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της και των οικονομικών της μεγεθών, με σκοπό την ταχύτερη άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Ως προς το πρώτο, τον Αύγουστο του 2013 μεταβιβάστηκαν 133.000 ίδιες μετοχές και συνεχίζονται οι επαφές, για την επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρίες, για τη διάθεση των υπολοίπων 65.000 ιδίων μετοχών κάτι το οποίο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας.

Επιπλέον, η τακτική γενική συνέλευση της 28ης/06/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως προς το δεύτερο, η εταιρία εφαρμόζοντας με απόλυτη συνέπεια το τριετές επιχειρηματικό πλάνο της 2012-2014 εμφάνισε ήδη από πέρυσι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, ενώ με την ολοκλήρωση του εξαμήνου του τρέχοντος έτους η εικόνα αυτή παγιώνεται και ενισχύεται σημαντικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v