Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξεχειλίζει το ταμείο σε 27 εισηγμένες!

Ποιες εταιρίες της Σοφοκλέους διαθέτουν πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Οι λόγοι, τα σχέδια και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν έναντι του ανταγωνισμού. Αναλυτικός πίνακας με στοιχεία για δανεισμό και ρευστότητα.

Ξεχειλίζει το ταμείο σε 27 εισηγμένες!

Είκοσι επτά τουλάχιστον εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας διέθεταν στις 30 Ιουνίου θετικό καθαρό ταμείο, δηλαδή τα διαθέσιμά τους ήταν μεγαλύτερα από το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες.

Το ύψος του καθαρού θετικού ταμείου των 27 αυτών εταιριών διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ, και τις πρώτες θέσεις στη σχετική λίστα τις καταλαμβάνουν ο ΟΠΑΠ (259 εκατ. ευρώ), η Καρέλιας (252 εκατ.) κι η Αεροπορία Αιγαίου (209 εκατ.), ενώ η ΕΧΑΕ, η ΜΕΤΚΑ και ο ΟΛΘ διέθεταν καθαρό ταμείο ανώτερο των 100 εκατ. ευρώ!

Αναλυτικά στοιχεία για το ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με το «πλεονάζον» ταμείο, αλλά και το ύψος του πλεονάσματος παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη λίστα ενδεχομένως να έπρεπε να συγκαταλέγονται και άλλες εισηγμένες (π.χ. η JUMBO), ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία γι' αυτές με ημερομηνία 30/6/2013.

Επιπλέον, εταιρία με θετικό καθαρό ταμείο είναι και η Παρνασσός, η οποία όμως κατόπιν πρόσφατης δικαστικής απόφασης (θα ασκηθεί έφεση) καλείται να καταβάλει τεράστια ποσά για το μέγεθός της στο ελληνικό δημόσιο.

Το βέβαιο είναι πως η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου είναι ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, καθώς:

• Πολλές ανταγωνίστριες εταιρίες είτε αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, είτε το καταφέρνουν αυτό έναντι πολύ υψηλού κόστους.

• Οι προμηθευτές είναι διατεθειμένοι να προχωρούν σε γενναίες εκπτώσεις, απέναντι σε επειχειρήσεις με ισχυρή ρευστότητα και κυρίως σε όσες έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν μάλιστα κλάδοι όπου αρκετές επιχειρήσεις τέθηκαν εκτός αγοράς επειδή απλώς δεν διέθεταν την απαιτούμενη ρευστότητα για να παραγγείλουν εμπορεύματα και πρώτες ύλες.

• Οι επιχειρήσεις με θετικό καθαρό ταμείο έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες της κρίσης, είτε προχωρώντας σε κάποια εξαγορά, είτε απλώς διευρύνοντας το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο, καθώς οι ξένοι παραγωγοί προσπαθούν να δώσουν την αντιπροσώπευση και τη διάθεση των προϊόντων τους σε εταιρείες που είναι ικανές να παραμείνουν στην αγορά.

Ειδικότερα για τις εισηγμένες του παρατιθέμενου πίνακα:

ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΜΕΤΚΑ: Παραδοσιακές «αγελάδες μετρητών», που συνεχίζουν να παράγουν ακόμη και μέσα στην περίοδο της κρίσης.

Eurobank Properties: Θα ενισχυθεί περαιτέρω με κεφάλαια της καναδικής Fairfax (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) και μεταξύ άλλων θα διεκδικήσει την εξαγορά (και στη συνέχεια την επανενοικίαση) ακινήτων του δημοσίου.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Η θυγατρική της Alpha Bank ευνοήθηκε από την ένταξη της Εμπορικής Τράπεζας στον μητρικό όμιλο. Ανοιχτά τα σενάρια και για μετεξέλιξή της σε ΑΕΕΑΠ.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Εδώ και πολλά χρόνια καταφέρνει να χρηματοδοτεί τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιεί, χωρίς ουσιαστική προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό.

MLS: Είναι πολύ θετικό στοιχείο η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου σε μια περίοδο όπου η εισηγμένη επιχειρεί φιλόδοξα επεκτατικά ανοίγματα σε πολλά υποσχόμενες αγορες, εντός και εκτός Ελλάδος.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Από τις ελάχιστες εταιρίες που πέρασαν το PSI χωρίς να υποχρεωθούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι υψηλοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας βοηθούν τις κινήσεις που γίνονται για διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.

AS Company: Σε έναν πολύ δύσκολο κλάδο (παιχνίδια) προσπαθεί μέσω του χαμηλού κόστους να περιορίσει τους κινδύνους της κρίσης.

Quest Holdings, Profile, Epsilon Net: Έδωσαν έμφαση τα τελευταία χρόνια (και) στις ταμειακές ροές, πιστεύοντας πως μια τέτοια πολιτικά θα αποβεί αποδοτική μακροπρόθεσμα.

Κανάκης, Entersoft, ΓΕΚΕ: Εταιρίες που παραδοσιακά βασίζονταν στις δικές τους κεφαλαιακές δυνάμεις και όχι στις δανειακές. Η πολιτική τους αυτή ανταμείφθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ideal: Να σκεφτεί κάποιος ότι πριν από χρόνια η εταιρία χρειάστηκε την είσοδο των τραπεζών στο μετοχικό της κεφάλαιο προκειμένου να επιβιώσει.

Q&R: Περιμένει χωρίς τον βραχνά της προβληματικής ρευστότητας να προκηρυχθούν τα έργα του ΕΣΠΑ και να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί.

Σημειώνεται ότι εκτός από τις παραπάνω εισηγμένες υπάρχει και η Centric που με ταμείο 3,33 εκατ. και με σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων κάτι παραπάνω από 1,5 εκατ. συγκαταλέγεται σε εκείνες που διαθέτουν υπερεπάρκεια μετρητών στην τρέχουσα περίοδο χρηματοπιστωτικής στενότητας.

 

Εισηγμένες εταιρίες με θετικό καθαρό ταμείο (στοιχεία 30/6/2013 σε χιλ. ευρώ)

 

 


Εταιρία


Ταμείο

Δάνεια Μακροπρ.

Δάνεια Βραχυπρ.

Ταμείο Καθαρό

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΠΑΠ

474.141

115.516

99.581

259.044

 

Καρέλιας

251.618

0

0

251.618

 

Αεροπορία Αιγαίου

209.208

0

0

209.208

 

ΕΧΑΕ

153.223

0

0

153.223

 

ΜΕΤΚΑ

201.197

2.716

48.290

150.191

 

ΟΛΘ

101.615

0

0

101.615

 

Eurobank Properties

169.817

64.756

6.948

98.113

 

Alpha Αστικά Ακίνητα

46.044

0

0

46.044

 

ΕΥΑΘ

42.333

0

0

42.333

 

Πλαίσιο

37.728

12.121

3.713

21.894

 

Quest Holdings

40.261

19.138

9.044

12.079

 

Ευρωπαϊκή Πίστη

9.947

0

0

9.947

 

ΕΚΤΕΡ

9.401

0

0

9.401

 

Alpha Trust ΑΕΠΕΥ

9.974

2.260

314

7.400

 

Flexopack

15.732

6.150

5.113

4.469

 

ΓΕΚΕ

4.205

0

0

4.205

 

Στ. Κανάκης

2.872

0

0

2.872

 

Κλωστ/γία Ναυπάκτου

3.429

0

1.077

2.352

 

Epsilon Net

3.064

242

1.085

1.737

 

Profile

5.368

469

3.207

1.692

 

MIG Real Estate

3.081

0

1.814

1.267

 

Q&R

2.221

0

1.070

1.151

 

Ideal

914

0

0

914

 

Entersoft

1.111

0

236

875

 

MLS

1.047

0

186

861

 

ΚΡΙ ΚΡΙ

3.243

1.502

1.070

671

 

AS Company

3.850

2.875

715

260

 

Σύνολο

1.806.644

227.745

183.463

1.395.436

 

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

* Δεν συμπεριλαμβάνονται εταιρίες που κλείνουν χρήση κάθε 30/6 όπως πιθανόν η JUMBO.

 

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v