Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Πλήρης κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου

Πλήρης ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τηλέτυπος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Τηλέτυπος: Πλήρης κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου

Η Τηλέτυπος ανακοίνωσε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καλύφθηκε κατ΄αρχήν από τους ασκήσαντες δικαίωμα προτίμησης μετόχους κατά 80,23% με την καταβολή συνολικού ποσού 12.129.365,10 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 40.431.217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 9.965.283 νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 26 Σεπτεμβρίου 2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω μη αναληφθείσες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους, οι οποίοι είχαν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης τους.

Κατόπιν τούτου, το ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15.118.950,00 ευρώ καλύφθηκε πλήρως.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ισόποσα, δηλαδή κατά 15.118.950,00 ευρώ με την έκδοση 50.369.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 4ης Οκτωβρίου 2013 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την καταβολή του νέου κεφαλαίου.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 30.237.900,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.793.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 15.118.950,00 ευρώ.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v