Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Ολοκληρώθηκε η ΕΓΣ για την αύξηση κεφαλαίου

Στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρίας και στις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ της εταιρίας.

Βαρβαρέσος: Ολοκληρώθηκε η ΕΓΣ για την αύξηση κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την Βαρβαρέσος ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σήμερα 10.10.2013, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας και προσαρμογή αυτού στην επιτευχθείσα κάλυψη.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

2. Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) την αξιοποίηση των χρημάτων που εισέρρευσαν στην εταιρία από την αύξηση κεφαλαίου, που πιστοποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15.07.2013 και την βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας από 16.07.2013, να διατεθούν για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης της εταιρίας και για κεφάλαιο κίνησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο έτος 2014. Για μέχρις όμως απαιτηθούν τα ποσά αυτά για την εκτέλεση του προγράμματος αναδιάρθρωσης δύναται να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση των πωλήσεων και τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρίας. 

Επιπλέον η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2012, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή της εταιρίας, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v