Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Έγκριση Γ.Σ. για αμοιβές Δ.Σ.

Της αμοιβές του Δ.Σ. για τη χρήση 2013-2014 αλλά και την ανανέωση της άδειας για την απόκτηση ακινήτων μελών του Δ.Σ. από την εταιρία, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Νάκας που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2013.

Νάκας: Έγκριση Γ.Σ. για αμοιβές Δ.Σ.
Η εταιρία Νάκας αναφέρει γνωστοποιεί ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 30/10/2013, με ποσοστό 79,11%, αποφάσισε μεταξύ άλλων τους μισθούς των μελών του Δ.Σ. για το έτος 1/7/2013 - 30/6/2014.

Επιπλέον ενέκριναν την ανανέωση της άδειας για την απόκτηση ακινήτων μελών του Δ.Σ. από την εταιρία, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 3ης/11/2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v