Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/11 η ΕΓΣ για την ΑΜΚ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Δεκεμβρίου 2013, τονίζει η εταιρία.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/11 η ΕΓΣ για την ΑΜΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.11.2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών.
2. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β΄ του κ.ν.2190/1920.
3. Ανακοίνωση των από 5.7.2013 και 7.10.2013 αποφάσεων του Δ.Σ. για την αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από ισάριθμα νέα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και τον κ.ν.2190/1920
4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

***Αναλυτικά η έκθεση του ΔΣ της Ευρωσύμβουλοι, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v