Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Στο 53,17% το ποσοστό του ΤΧΣ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2013, μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου το συνολικό ποσοστό έμμεσης συμμετοχής του ΤΧΣ στη Sato διαμορφώθηκε σε 53,17%.

Sato: Στο 53,17% το ποσοστό του ΤΧΣ

Η Sato ανακοινώνει μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στις 11 Δεκεμβρίου 2013 των 37.269.750 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επήλθαν οι παρακάτω μεταβολές στη μετοχική της σύνθεση.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του μετόχου Σωτηρίου Θεοδωρίδη επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μειώθηκε από 32,30% σε 12,68%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 8.283.286 μετοχές της εκδότριας, εκ των οποίων τις 6.501.146 μετοχές (9,95%) ο κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης τις κατέχει με άμεση συμμετοχή και τις 1.782.140 (2,73%) με έμμεση συμμετοχή μέσω των εταιριών Pasal Development S.A.» (0,56%) και «ΕΜΕΛ Α.Ε.» (2,17%), καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του μετόχου Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μειώθηκε από 5,08% σε 2,17%. Το ποσοστό αυτό (2,17%) αντιστοιχεί σε 1.417.599 μετοχές της εκδότριας καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του μετόχου Γεωργίου Θεοδωρίδη επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μειώθηκε από 24,95% σε 10,71%. Το ποσοστό αυτό (10,71%) αντιστοιχεί σε 6.999.234 μετοχές της εκδότριας καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.

Το συνολικό ποσοστό έμμεσης συμμετοχής του μετόχου Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώθηκε σε 53,17%. Το ποσοστό αυτό (53,17%) αντιστοιχεί σε 34.733.372 δικαιώματα ψήφου της εκδότριας. To ΤΧΣ κατέχει το ποσοστό αυτό μέσω των τραπεζών Alpha Bank (16,90% και 11.040.613 δικαιώματα ψήφου), Piraeus Bank (0,80% και 524.602 δικαιώματα ψήφου), Piraeus Bank (collaterals) (0,002% και 1.080 δικαιώματα ψήφου), Geniki Bank (collaterals) (1,35% και 884.394 δικαιώματα ψήφου), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (23,74% και 15.505.833 δικαιώματα ψήφου) και Eurobank (10,37% και 6.776.850 δικαιώματα ψήφου).

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του μετόχου Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώθηκε σε 23,74%. Το ποσοστό αυτό (23,74%) αντιστοιχεί σε 15.505.833 μετοχές της εκδότριας καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του μετόχου Alpha Bank A.E. επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώθηκε σε 16,90%. Το ποσοστό αυτό (16,90%) αντιστοιχεί σε 11.040.613 μετοχές της εκδότριας καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v