Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: ΑΜΚ 1,66 εκ. με έκδοση δωρεάν μετοχών

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1,66 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και την διάθεση δωρεάν μετοχών με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ. της AS Company.

AS Company: ΑΜΚ 1,66 εκ. με έκδοση δωρεάν μετοχών

Η AS Company ανακοινώνει ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε στις 27 Δεκεμβρίου 2013 και στην οποία παραστάθηκαν 4 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 66,72%, αποφάσισε:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 1.662.629,20 ευρώ, από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών από κέρδη συμμετοχών και χρεογράφων, φορολογηθέντων αποθεματικών από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και από την κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογηθέντων κερδών εις νέον, και

(β) την έκδοση 4.375.340 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν προς τους μετόχους, με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές μετοχές.

Επιπλέον, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι ως άνω μεταβολές, αλλά και την παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας σε σχέση με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου και την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v