Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εγκρίθηκε η επιστροφή 0,92 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,92 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2014.

Βογιατζόγλου: Εγκρίθηκε η επιστροφή 0,92 ευρώ
Η Βογιατζόγλου Systems ανακοινώνει ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 5.819.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,92 ευρώ, ήτοι από 0,60 ευρώ σε 1,52 ευρώ.

Παράλληλα, ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το αντίστοιχο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,92 ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v