Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην κερδοφορία επέστρεψε ο Νάκας

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν οριακά στα 9,06 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανέβηκαν από τα 427 στα 664 χιλ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα βελτιώθηκε από τα -208 στα +118 χιλ. ευρώ.

Στην κερδοφορία επέστρεψε ο Νάκας

H διατήρηση των πωλήσεων στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού και του χρηματοοικονομικού κόστους είχαν ως αποτέλεσμα ο όμιλος Νάκα να σημειώσει κερδοφόρο αποτέλεσμα κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2014.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν οριακά στα 9,06 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανέβηκαν από τα 427 στα 664 χιλ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα βελτιώθηκε από τα -208 στα +118 χιλ. ευρώ.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, ο όμιλος δημιούργησε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 594 χιλ. ευρώ, μέσω των οποίων περιόρισε τον καθαρό του δανεισμό κάτω από τα 3,8 εκατ. ευρώ. Στις 31/12/2013 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανερχόταν στα 16,62 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί η πολύ σημαντική ακίνητη περιουσία της εισηγμένης και η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων προκειμένου η εταιρεία να μπορεί να αγοράζει ακίνητα από μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Σχετικά με την προβλεπόμενη πορεία της μητρικής εταιρείας και του ομίλου, η διοίκηση της Νάκας αναφέρει:

α) Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που έχει η διοίκηση μέσα σε συνθήκες συνεχούς και ακραίας ύφεσης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

β) Ο κύκλος εργασιών που αφορά στο Ωδείο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ» θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Θα ακολουθηθεί η ίδια πολιτική μείωσης εξόδων.

δ) Περαιτέρω μείωση κόστους διαχείρισης αποθήκης.

ε) Επαφές με νέους οίκους του εξωτερικού για σύναψη συμφωνίας διανομής των προϊόντων τους σε Ελλάδα και Κύπρο και διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς.

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v