Μύλοι Κεπενού: Στα €0,144 το καθαρό μέρισμα για 2013

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2013, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Mύλοι Κεπενού στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων κατά την 28/05/2014 (Record Date).

Μύλοι Κεπενού: Στα €0,144 το καθαρό μέρισμα για 2013
Η ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ανακοινώνει ότι το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε 0,160 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό μέρισμα σε 0,144 ευρώ ανά μετοχή.

Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 1.055.638,46 ευρώ από κέρδη χρήσης 2013 και προηγούμενης χρήσης 2012, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας), καθώς και από αφορολόγητο αποθεματικό με βάση το ν.4172/2013 ποσού 14.725,39 ευρώ. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 964.800,00 ευρώ ή 0,144 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η 26/05/2014. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2013, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 28/05/2014 (Record Date).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v