Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Επιστροφή στα κέρδη με ανοδικό τζίρο

Η άνοδος των πωλήσεων σε συνδυασμό με πολιτικές περιορισμού του κόστους οδήγησαν σε αύξηση του EBITDA (από τα 754 στο 1,282 εκατ. ευρώ.

Νάκας: Επιστροφή στα κέρδη με ανοδικό τζίρο

Αύξηση κύκλου εργασιών από τα 13,11 στα 13,387 εκατ. ευρώ σημείωσε ο μουσικός όμιλος Νάκα κατά το εννεάμηνο της χρήσης που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2014, παρά την κρίση που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά.

Η άνοδος των πωλήσεων σε συνδυασμό με πολιτικές περιορισμού του κόστους οδήγησαν σε αύξηση του EBITDA (αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) από τα 754 στο 1,282 εκατ. ευρώ και την μετατροπή των περυσινών καθαρών ζημιών ύψους 165 χιλ. σε κέρδη 398 χιλ. ευρώ.

Θετικά στο εννεάμηνο κινήθηκαν και οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου κατά 423 χιλ. ευρώ με αποτέλεσμα την ισόποση μείωση του καθαρού δανεισμού (λίγο κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ).

Στις 31/3/2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 16,89 εκατ. ευρώ.

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v