Δομική Κρήτης: Μείωση τζίρου και κερδών στο τρίμηνο

Υποχώρηση κύκλου εργασιών και κερδών μετά από φόρους εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2014 ο όμιλος της Δομικής Κρήτης. Η μητρική, παρά τη μείωση του τζίρου, εμφάνισε κέρδη έναντι ζημιών.

Δομική Κρήτης: Μείωση τζίρου και κερδών στο τρίμηνο

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,69 εκατ. ευρώ από 3,28 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων μειώθηκαν σε 332 χιλ. ευρώ από 441 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 117 χιλ. ευρώ από 234 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013.

Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε 29 χιλ. ευρώ από 249 χιλ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών της το α΄ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στο 1,56 εκατ. ευρώ από 2,25 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθε σε 260 χιλ. ευρώ από 179 χιλ. ευρώ.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 37 χιλ. ευρώ από ζημίες 535 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Δομικής Κρήτης στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v