Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Παΐρης

Το διοικητικό συμβούλιο της Παΐρης μετά την εκλογή νέου μέλους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας συγκροτήθηκε την 1η Ιουλίου σε σώμα.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Παΐρης
Η Παΐρης ανακοινώνει την σύνθεση του διοικητικού συμβούλιου, μετά την εκλογή νέου μέλους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2014. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 01 Ιουλίου 2014, με την εξής σύνθεση:

Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος
Καμπόλης Φώτιου Χρήστος, Αντιπρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μπαλτά-Παΐρη Χρήστου Παναγιώτα – μη εκτελεστικό μέλος
Δωρίς Δημητρίου Παΐρη – εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης – μη εκτελεστικό μέλος
Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γιαμάλογλου Γρηγορίου Γεώργιος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ο καθένας με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, οι κ. Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης και Δωρίς Δημητρίου Παΐρη.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 3693/2008 αποτελείται από τους κ.κ. Παναγιώτα Μπαλτά (μη εκτελεστικό μέλος), Καμπόλη Χρήστο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Θεοδόσιο Αποστολίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) ως πρόεδρο αυτής.

Τέλος η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους κ.κ Γιαμάλογλου Γεώργιο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και τον κ. Εμμανουήλ Παΐρη (μη εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v