Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Ζημιές 1,61 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Μειωμένα έσοδα (9,2 εκατ. ευρώ) και ζημιές παρουσίασε η επιχείρηση στο πρώτο μισό της χρονιάς. Στο 66% επί των πωλήσεων το ποσοστό των εξαγωγών.

Βαρβαρέσος: Ζημιές 1,61 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Σε καθοδική τροχιά βρέθηκαν τα αποτελέσματα της Βαρβαρέσος τους πρώτους έξι μήνες τα του 2014. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το εξάμηνο 2014 διαμορφώθηκε σε 9,20 εκατ. ευρώ έναντι 10,61 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2013. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,16 εκατ. ευρώ ποσοστό 66,98% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2014 ανήλθαν σε ζημίες 843 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 13,72 εκατ. ευρώ του εξαμήνου 2013. Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το εξάμηνο εμφανίζουν ζημίες 1,61 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,72 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

To πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Η Βαρβαρέσος έχει ενταχθεί στην κατηγορία Επιτήρησης επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2008 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας. H Εταιρία εφαρμόζει Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει:

- Περιορισμό δαπανών και μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο θα επηρεάσει τα αποτελέσματα από το επόμενο εξάμηνο.

- Πώληση ακινήτου. Υπογράφηκε με την ΟΛΓΑΝΟΣ Α.Ε., εταιρία ακινήτων, προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου ευρισκόμενο εντός της πόλεως Ναούσης με τίμημα 9.350.000 ευρώ. Το οριστικό συμβόλαιο της πώλησης αναμένεται να υπογραφεί άμεσα.

- Αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού. Εντός του β΄ εξαμήνου 2014, επίκειται αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, έτσι ώστε να μετατραπεί μεγάλο μέρος αυτού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v