Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 3,76 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημιές ομίλου

Περιορίστηκαν οι ζημιές, τόσο σε επίπεδο ομίλου, όσο και μητρικής εταιρείας. Αυξημένος ο κύκλος εργασιών εξαμήνου χάρη στην αποδοχή των νέων προϊόντων από τους καταναλωτές.

Νίκας: Στα 3,76 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημιές ομίλου

Με ζημίες €3,76 εκατ. έναντι ζημιών €5,61 εκατ. έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2014 για τον όμιλο της Νίκας. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €29,01 εκατ. από €28,06 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Μητρική Εταιρεία

Αύξηση κατά 5% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 και ανήλθε σε €26,68 εκατ. έναντι €25,41 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην κατηγορία των Αλλαντικών, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς έντονες προωθητικές ενέργειες. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά το α' εξάμηνο του 2014 οι πωλήσεις των branded προϊόντων ΝΙΚΑΣ σημείωσαν ανάπτυξη 12,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2013 σε μια στάσιμη αγορά, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς της Εταιρείας βελτιώθηκε κατά 3,2 μονάδες από τον Ιούνιο του 2013 (NIELSEN YTD Ιούνιος 2014).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποδοχή που έχουν λάβει από το καταναλωτικό κοινό τα νέα και καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας, όπως η σειρά ΝΙΚΑΣ FUEGO, η γαλοπούλα εκτροφής Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και η Πάριζα – Παριζάκι φούρνου.

Αύξηση κατά 8,2% σημείωσαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €8,74 εκατ. έναντι €8,08 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2013, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 32,8% επί του κύκλου εργασιών έναντι 31,8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε ζημίες €0,68 εκατ. έναντι ζημιών €4,70 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 85%.

Η Εταιρεία στην εν λόγω περίοδο προέβει σε πρόβλεψη απομείωσης παλαιών απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους €0,86 εκατ. λόγω ύπαρξης ενδείξεων για μη ασφαλή εισπραξιμότητα. Αν εξαιρέσουμε την εν λόγω έκτακτη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώνονται για την Εταιρεία σε κέρδη €0,18 εκατ.

Στη διαμόρφωση του αποτελέσματος συνέβαλε και η αξιοσημείωτη μείωση των εξόδων Διάθεσης και Διοίκησης, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Επίσης βελτιώθηκαν σημαντικά και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), που διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,81 εκατ. έναντι ζημιών €5,86 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 69%.

Τέλος, και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) βελτιώθηκαν αντίστοιχα, και ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε ζημιές €4,2 εκατ. έναντι ζημιών €7,9 εκατ. το 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 47%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €4,1 εκατ. έναντι ζημιών €7,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 46%.

Η στρατηγική

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου 2014 απεικονίζουν τη στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, η οποία στοχεύει:

• Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες

• Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας

• Στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς

• Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας

Ο όμιλος

Αύξηση παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά 3,4% και ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε €29,01 εκατ. έναντι €28,06 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αύξηση σημείωσε το μικτό κέρδος του Ομίλου κατά 3,9%, που διαμορφώθηκε σε €9,54 εκατ. έναντι €9,19 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 32,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 32,7% το 2013.

Σημαντική βελτίωση κατά 116% παρουσίασε το ενοποιημένο EBITDA, που διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε κέρδη €0,17 εκατ. έναντι ζημιών €1,07εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Το ενοποιημένο EBIT σημείωσε βελτίωση κατά 49%, και ανήλθε σε ζημιές €1,37 εκατ. έναντι ζημιών €2,68 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές €3,73 εκατ. έναντι ζημιών €5,06 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας βελτίωση κατά 26%.

Τέλος το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε ζημιές €3,93 εκατ. έναντι ζημιών €5,71 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας βελτίωση κατά 31%.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €3,76 εκατ. έναντι ζημιών €5,61 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 33%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v